Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Urzędu Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Gdyni Drukuj Stworz PDF

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy w standardzie DVB-T objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpocznie się już w listopadzie, a pierwsze wyłączenia na terenie województwa pomorskiego rozpoczną się 28 listopada i będą dotyczyły programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy z nadajników w Chwaszczynie, Gdyni i Gdańsku.

Tradycyjne analogowe telewizory, odbierające programy za pomocą anteny zazwyczaj zainstalowanej na dachu nieruchomości, nie są zdolne do odbioru emisji cyfrowych. Aby zatem uniknąć sytuacji, gdy np. na początku grudnia włączymy telewizor a na ekranie będzie widoczny tylko szum, należy wcześniej przystosować nasz odbiornik telewizyjny do odbioru sygnału cyfrowego.

 

Telewizor z tunerem cyfrowym

Do oglÄ…dania programów telewizyjnych emitowanych w sposób cyfrowy z nadajników naziemnych (w technice kodowania MPEG-4) potrzebny jest telewizor z fabrycznie wbudowanym tunerem DVB-T lub w przypadku, gdy nasz dotychczasowy telewizor nie posiada takiego urzÄ…dzenia - zakup zewnÄ™trznego tunera DVB-T (zwanego także dekoderem lub przystawkÄ… STB - Set-Top-Box).

RozwiÄ…zanie polegajÄ…ce na wykorzystaniu tunera/dekodera STB jest taÅ„sze i nie wiąże siÄ™ z wymianÄ… odbiornika telewizyjnego.

Niezwykle istotnym jest, aby nasz sprzÄ™t speÅ‚niaÅ‚ wymagania ustalone do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej. Tylko wówczas bÄ™dziemy mieć gwarancjÄ™ poprawnego odbioru programów i usÅ‚ug dodatkowych dostÄ™pnych dziÄ™ki naziemnej telewizji cyfrowej.

 

Plusy cyfryzacji

KorzyÅ›ci z przejÅ›cia na cyfrowe nadawanie programów telewizyjnych w Polsce to m.in.:

- nadawanie wiÄ™kszej liczby programów telewizyjnych,

- poprawa jakości obrazu i dźwięku,

- wprowadzenie telewizji wysokiej rozdzielczości HDTV (High Definition Television),

- równolegÅ‚e nadawanie kilku Å›cieżek dźwiÄ™kowych (np. w kilku jÄ™zykach oraz dźwiÄ™ku przestrzennego).

DziÄ™ki cyfryzacji telewizji naziemnej w Polsce, czyli zastÄ…pieniu tradycyjnej techniki nadawania analogowego nowoczesnÄ… technikÄ… cyfrowÄ…, w miejsce dotychczas dostÄ™pnych drogÄ… naziemnÄ… 7 programów telewizyjnych (w tym 4 o zasiÄ™gu ogólnopolskim: TVP1, TVP2, TVP3, POLSAT oraz dodatkowych: TVN, PULS i TV4) pojawiÄ… siÄ™ w ofercie nowe bezpÅ‚atne programy o zasiÄ™gu ogólnokrajowym.

Odbiorcy bÄ™dÄ… mogli odbierać maksymalnie do 24 programów nadawanych drogÄ… cyfrowÄ…. WiÄ™cej osób bÄ™dzie mogÅ‚o oglÄ…dać regionalnÄ… TVP Info. Możliwy bÄ™dzie także odbiór programów TVP Kultura, TVP Historia i TVP Polonia.

 

DVB-T w gminie Stegna

Na terenie gminy Stegna sygnaÅ‚ naziemnej telewizji cyfrowej można odbierać z nadajnika
DVB-T Gdańsk/Chwaszczyno:

  • multipleks 1: kanaÅ‚ 64, czÄ™stotliwość 818 MHz,
  • multipleks 2: kanaÅ‚ 35, czÄ™stotliwość 586 MHz,
  • multipleks 3: kanaÅ‚ 48, czÄ™stotliwość 690 MHz,

z nadajnika DVB-T ElblÄ…g/Jagodnik:

  • multipleks 1: kanaÅ‚ 43, czÄ™stotliwość 650 MHz,
  • multipleks 2: kanaÅ‚ 25, czÄ™stotliwość 506 MHz,
  • multipleks 3: kanaÅ‚ 45, czÄ™stotliwość 666 MHz,

oraz z nadajnika DVB-T IÅ‚awa/Kisielice:

  • multipleks 1: kanaÅ‚ 38, czÄ™stotliwość 610 MHz,
  • multipleks 2: kanaÅ‚ 24, czÄ™stotliwość 498 MHz,
  • multipleks 3: kanaÅ‚ 46, czÄ™stotliwość 674 MHz.

Niektóre z powyższych parametrów sÄ… parametrami przejÅ›ciowymi, z chwilÄ… caÅ‚kowitego wyÅ‚Ä…czenia telewizji analogowej poprawiÄ… siÄ™ warunki w zakresie odbioru naziemnej telewizji cyfrowej – sygnaÅ‚ cyfrowy bÄ™dzie nadawany na kanaÅ‚ach dotychczas zajmowanych przez sygnaÅ‚ analogowy.

 

Pomiary dostępności DVB-T

Ocena możliwoÅ›ci odbioru sygnaÅ‚u cyfrowego prowadzona jest w caÅ‚ym kraju i potrwa do wrzeÅ›nia. Pomiary sÄ… wykonywane na terenie 505 gmin, które zamieszkuje ponad 6 milionów Polaków. Pracownicy UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Gdyni aktualnie prowadzÄ… pomiary zasiÄ™gu telewizji cyfrowej w województwie pomorskim. Rezultaty pomiarów zostanÄ… opublikowane na stronie internetowej UrzÄ™du Komunikacji Elektronicznej po zebraniu danych z terenu caÅ‚ej Polski.

 

Inne formy odbioru TV cyfrowej

Warto pamiÄ™tać także o dostÄ™pnych innych formach odbioru telewizji cyfrowej. Osoby, które obecnie korzystajÄ… z komercyjnych usÅ‚ug operatorów telewizji kablowej lub posiadajÄ… dekodery TV satelitarnej, jeÅ›li nie sÄ… zainteresowane odbiorem programów naziemnej telewizji cyfrowej, nie muszÄ… dokonywać wymiany instalacji antenowej, nabywać nowego odbiornika telewizyjnego lub dekodera DVB-T do starego telewizora. W pÅ‚atnej ofercie operatorów TV kablowej lub satelitarnej sÄ… już obecne programy nadawane w technice cyfrowej, czÄ™sto nawet w dużej rozdzielczoÅ›ci obrazu (tzw. HD TV).

 

Więcej o cyfryzacji

SzczegóÅ‚owe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych: www.cyfryzacja.gov.pl oraz www.polskacyfrowa.org

Liczba wyświetleń: 2056