Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ewakuacja Drukuj Stworz PDF

EWAKUACJA to natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludnoÅ›ci z rejonów, w których wystÄ…piÅ‚o bezpoÅ›rednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji wÅ‚adze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez Å›rodki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomiÄ… ciÄ™ o sposobach jej przeprowadzenia.

 

EwakuujÄ…c siÄ™ musisz być przygotowany na trzydniowÄ… samowystarczalność i mieć ze sobÄ… niezbÄ™dne wyposażenie. Czas, w którym powinieneÅ› siÄ™ ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. JeÅ›li zagrożenie można monitorować masz zwykle dzieÅ„ lub dwa na przygotowanie siÄ™ do ewakuacji. Lecz w wiÄ™kszoÅ›ci sytuacji, ewakuujÄ…cym siÄ™ starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym.

 

Planowanie ewakuacji:

 • zwróć siÄ™ do wÅ‚adz lokalnych o plan ewakuacji Twojego obszaru i naucz siÄ™ przebiegu przewidzianych tam dróg ewakuacji. JeÅ›li nie posiadasz samochodu uzgodnij zawczasu możliwość swojej ewakuacji z sÄ…siadami lub wÅ‚adzami lokalnymi;
 • omów ze swojÄ… rodzinÄ… możliwość i ewentualnÄ… konieczność ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Zaplanuj, gdzie siÄ™ udasz jeÅ›li bÄ™dziesz musiaÅ‚ siÄ™ samo-ewakuować. Zdecyduj siÄ™ jak tam siÄ™ dostaniesz, ustal miejsce;
 • ustal miejsce, gdzie Twoja rodzina ma siÄ™ spotkać jeÅ›li zostaniecie rozdzieleni w sytuacji zagrożenia. PoproÅ› swoich znajomych mieszkajÄ…cych poza obszarem Twojego zamieszkania, by zgodzili siÄ™ peÅ‚nić rolÄ™ ?punktu informacyjnego? gdzie odseparowany od rodziny możesz zadzwonić i poinformować, gdzie jesteÅ› i jaka jest Twoja sytuacja;
 • dowiedz siÄ™, gdzie ewakuowane bÄ™dÄ… Twoje dzieci, jeÅ›li taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w szkole;
 • zgromadź zestaw rzeczy niezbÄ™dnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, żywność, wodÄ™ i odzieży. PamiÄ™taj, że czasami trzeba siÄ™ ewakuować w ciÄ…gu kilku minut;
 • jeÅ›li jest konieczność ewakuacji napeÅ‚nij bak swego samochodu. Stacje benzynowe mogÄ… być zamkniÄ™te w czasie katastrofy;

 

Co robić jeśli otrzymasz informację o ewakuacji:

sÅ‚uchaj stale bateryjnie zasilanego radia i realizuj przekazywane tÄ… drogÄ… instrukcje. JeÅ›li zagrożenie zwiÄ…zane jest z uwolnieniem siÄ™ niebezpiecznych substancji chemicznych ewakuuj siÄ™ natychmiast: 
wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji;

 • nie korzystaj ze skrótów , ponieważ mogÄ… być one zablokowane;
 • bÄ…dź uważny i nie przejeżdżaj przez obszary zalane;
 • trzymaj siÄ™ z dala od zerwanych linii elektrycznych;

 

W innych przypadkach na ogóÅ‚ zdążysz przed wyjazdem wykonać nastÄ™pujÄ…ce czynnoÅ›ci:

 • zabrać zapasy: wody, żywnoÅ›ci, ubrania, dokumenty, polisy ubezpieczeniowe i pieniÄ…dze;
 • zabezpieczyć dom. Zamknąć okna, wyÅ‚Ä…czyć z kontaktów urzÄ…dzenia elektryczne;
 • zamknąć gÅ‚ówny zawór wody i wyÅ‚Ä…cznik prÄ…du i gazu; 
  poinformować rodzinę, gdzie się udajesz;

 

Liczba wyświetleń: 1843