Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnÄ™trzny to (55) 247 81 71

ImiÄ™ i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

Zakres obowiÄ…zków

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

POBIERZ

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

10

13

POBIERZ

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

POBIERZ

Skarbnik

Krystyna Mocarska

--------------

12

14

POBIERZ

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

 

 

Małgorzata Furman

Inspektor ds. kancelaryjnych

 

Sekretarka

11

16

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

POBIERZ

Katarzyna Maćkowska

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

33

11

POBIERZ

Krzysztof Dulas

Inspektor ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

18

5

POBIERZ

Referat budżetowo księgowy

Dorota Witkowska

Z-ca Skarbnika

32

8

POBIERZ

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

32

8

POBIERZ

Monika Twardowska

Inspektor ds. budżetu

32

8

POBIERZ

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

32

8

POBIERZ

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

POBIERZ

Referat podatków i opÅ‚at lokalnych

Renata Staroń

Kierownik

21

10

POBIERZ

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

21

10

POBIERZ

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

21

10

POBIERZ

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opÅ‚at i rozliczeÅ„ należnoÅ›ci

13

9

POBIERZ

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref. ds. podatków

13

9

POBIERZ

Magdalena Karolak

Inspektor ds.

podatków

13

9

POBIERZ

Referat gospodarki przestrzennej

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

POBIERZ

Barbara Suma

Podinspektor

17

6

POBIERZ

Referat oświaty, promocji, turystyki i sportu

Drynko Romuald

Kierownik

(55) 261 05 67 [w.22]

Budynek OSP w Stegnie

POBIERZ

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

(55) 261 05 67

[w.23]

Budynek OSP w Stegnie

POBIERZ

Ryszard Goliszek

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Punkt IT

w Stegnie

POBIERZ

Sprawy społeczno-samorządowe i gospodarka komunalna

Andrzej Marcinkowski

Podinspektor

18

5

POBIERZ

POBIERZ

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów

SÅ‚awomir Garbowski

Podinspektor

34

4

POBIERZ

Geodezja i gospodarka gruntami

Krzysztof Hildebrand

Inspektor

22

7

POBIERZ

Zbigniew Sowa

Inspektor

22

7

POBIERZ

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo

Joanna Swajda-Szewczyk

 

Ewelina Charkiewicz

Inspektor

Pomocnik

 

Administracyjny

34

4

POBIERZ

 

 

POBIERZ

Obrona cywilna i ppoż.

Ryszard Żak

Komendant ds. ochrony ppoż.

(55) 247 82 08

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

USC

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

POBIERZ

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

15

3

POBIERZ

Ewidencja działalności gospodarczej i handlu

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

POBIERZ

Kontrola jednostek budżetowych i płac

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

POBIERZ

Referat rozwoju inwestycji

Adam Jędruszczak

Halina Polańska

Stanisław Pietrkiewicz

Monika Adamowska-

-Bargieł

Kierownik

Inspektor

Inspektor

Pomocnik Administracyjny

30

2

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

 

Straż Gminna

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

Dariusz Trzoska

Inspektor

(55) 247 84 43

Budynek
OSP
w Stegnie

POBIERZ

Liczba wyświetleń: 1390