Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ważne telefony Drukuj Stworz PDF

Nr tel. po którym należy wybrać nr wewnętrzny to (55) 247 81 71

Fax. (55) 247 83 95

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Nr wew. tel.

Nr pokoju

e-mail

Wójt

Jolanta Kwiatkowska

--------------

------

17

--------------

Z-ca Wójta

Krzysztof Swat

--------------

12

14

--------------

Sekretarz

Elżbieta Zych

--------------

19

12

--------------

Skarbnik

Dorota Witkowska

--------------

10

13

--------------

Referat ogólno-organizacyjny

Halina Wensierska

Inspektor ds. kancelaryjnych

33

11

h.wensierska@stegna.pl

Alina Lasota

Sekretarka

11

16

a.lasota@stegna.pl

Beata Burliga

Inspektor ds. kadr i organizacyjnych

14

15

beata.burliga@stegna.pl

Małgorzata Furman

Podinspektor ds. Obsługi Rady Gminy

33

11

malgorzata.furman@stegna.pl

Marcin Zarębski

Sam. ref. ds. obsługi BIP, informacji publicznej
i informatyki

11

16

marcin.zarebski@stegna.pl

Referat budżetowo księgowy 

Monika Twardowska

Zastępca Skarbnika

32

8

monika.twardowska@stegna.pl

Joanna Cholewa

Podinspektor ds. budżetu

joanna.cholewa@stegna.pl

Magdalena Lewandowska

Sam. ref. ds. budżetu

magdalena.lewandowska@stegna.pl

Beata Ziętarska

Podinspektor ds. budżetu

beata.zietarska@stegna.pl

Agnieszka Całkiewicz

Podinspektor ds. finansów, kasa

27

9

agnieszka.calkiewicz@stegna.pl

Referat podatków i opłat lokalnych 

Renata Staroń

Kierownik

21

10

renata.staron@stegna.pl

Małgorzata Szwaczka

Sam. ref ds. wymiaru podatków

malgorzata.szwaczka@stegna.pl

Jadwiga Krzemińska

Inspektor ds. wymiaru podatku

jadwiga.krzeminska@stegna.pl

Wanda Jambroży

Podinspektor ds. opłat i rozliczeń należności

 

13

 

9

wanda.jambrozy@stegna.pl

Grażyna Czerwińska

Inspektor ds. podatku

grazyna.czerwinska@stegna.pl

Magdalena Karolak

Inspektor ds.podatków

magdalena.karolak@stegna.pl

Gospodarka przestrzenna 

Artur Kozłowski

Podinspektor

17

6

artur.kozlowski@stegna.pl

Barbara Suma

Podinspektor

barbara.suma@stegna.pl

Oświata 

Katarzyna Maćkowska

Pracownik ds. oświaty i obsługi archiwum

34

4

katarzyna.mackowska@stegna.pl

Magdalena Giergielewicz

Inspektor ds. oświaty

magdalena.giergielewicz@stegna.pl

Promocja, turystyka i sport 

Rafał Tokarski

Podinspektor ds. turystyki, promocji, kultury i sportu

(55) 247 86 92

Centrum Informacji Turystycznej w Stegnie ul. Gdańska 60

(parter)

rafal.tokarski@stegna.pl

Sprawy społeczno-samorządowe i gospodarka komunalna 

Jarosław Milczanowski

Podinspektor

(55) 246 00 36

Budynek UG w Stegnie ul. Gdańska 7

(wejście od ul. Polnej)

jarosław.milczanowski@stegna.pl

Gospodarka komunalna i utrzymanie dróg i mostów 

Waldemar Cieśluk

-----------------

(55) 246 00 36

Budynek UG w Stegnie ul. Gdańska 7

(wejście od ul. Polnej)

waldemar.ciesluk@stegna.pl

Geodezja i gospodarka nieruchomościami                                                           ZADANIA

Krzysztof Hildebrand

Pomoc Administracyjna

22

7

krzysztof.hildebrand@stegna.pl

Patrycja Czuba

Samodzielny referent

patrycja.czuba@stegna.pl

Krzysztof Wojciuch

Podinspektor

krzysztof.wojciuch@stegna.pl

Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo                                                          ZADANIA

Joanna Swajda-Szewczyk

Inspektor

18

5

joanna.swajda@stegna.pl

Ewelina Charkiewicz

Samodzielny referent

ewelina.charkiewicz@stegna.pl

 Sprawy obronne, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe

Mariusz Sowiński

Podinspektor ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

(55) 246 00 36

Budynek UG w Stegnie ul. Gdańska 7

(piętro - wejście od ul. Gdańskiej)

bezpieczenstwo@stegna.pl

USC

 

Anna Hałuszczak

Kierownik

15

3

anna.haluszczak@stegna.pl

Monika Krycia

Z-ca kierownika USC

monika.krycia@stegna.pl

Ewidencja działalności gospodarczej i handlu                                                      ZADANIA

Ewa Suchewicz

Inspektor

18

5

ewa.suchewicz@stegna.pl

Kontrola jednostek budżetowych i płac 

Alina Mianowska

Inspektor

14

15

alina.mianowska@stegna.pl

Referat rozwoju inwestycji

 

Adam Jędruszczak

Kierownik

30

2

adam.jedruszczak@stegna.pl

Halina Polańska

Inspektor

halina.polanska@stegna.pl

Stanisław Pietrkiewicz

Inspektor

stanislaw.pietrkiewicz@stegna.pl

Monika Adamowska-Bargieł

Pomoc Administracyjna

monika.adamowska-bargiel@stegna.pl

Straż Gminna 

Sylwester Rutkowski

Komendant

(55) 247 84 43

Budynek UG w Stegnie ul. Gdańska 7

(wejście od ul. Polnej)

 

Dariusz Trzoska

Inspektor

Liczba wyświetleń: 5460