Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 30 sierpnia 2012r. do 27 września 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Udział w rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

2. Spotkanie z Radnymi i pracownikami UrzÄ™du Gminy w sprawie nowych obowiÄ…zków Gminy wynikajÄ…cych z ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminie

3. UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym stacji przeÅ‚adunkowej odpadów na terenie oczyszczalni Å›cieków w Stegnie

4. UdziaÅ‚ w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki, Drewnica.

5. UdziaÅ‚ w Zebraniach wiejskich w Rybinie, Stegnie, Stobcu, CheÅ‚mku Osadzie, Nowotnej, Jantarze LeÅ›niczówka, Tujsku, Stegience i Jantarze,

6. UdziaÅ‚ w spotkaniach z Dyrektorkami placówek oÅ›wiatowych w naszej Gminie m.in. w/s pÅ‚ac nauczycieli,

7. Bieżące wizyty w szkoÅ‚ach, w których wykonywana jest termomodernizacja,

8. Udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy dot. budowy fermy wiatrowej w Żuławkach,

9. UdziaÅ‚ w Dożynkach Gminnych w Rybinie (podziÄ™kowanie wszystkich osobom, którzy aktywnie wÅ‚Ä…czyli siÄ™ w organizacjÄ™ Dożynek)

10.  UdziaÅ‚ w odbiorach dróg odtwarzanych po robotach kanalizacyjnych w PrzemysÅ‚awiu, Drewnicy, Å»uÅ‚awkach Å»uÅ‚awach Książęcych,

11.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z SoÅ‚tysami,

12.  UdziaÅ‚ w posiedzeniu komisji Rady Gminy  m.in. w sprawie Regulaminu Utrzymania czystoÅ›ci,

13.  UdziaÅ‚ w spotkaniu u Pani Starosty w/s zarzÄ…dzania kryzysowego,

14.  Spotkanie z Panem Bogdanem Matulewiczem z Energii OÅ›wietlenie w/s funkcjonowania oÅ›wietlenia ulicznego na terenie gminy,

15.  UdziaÅ‚ w otwarciu ofert na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w CheÅ‚mku Osadzie,

16.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Burmistrzem Krynicy Morskiej i Wójtem Sztutowa w/s budowy Å›cieżek rowerowych na terenie Mierzei WiÅ›lanej.

17.  Podpisanie umowy partnerskiej z gminÄ… Palafolls w Hiszpanii,

18.  UdziaÅ‚ w dyskusji publicznej dotyczÄ…cej budowy biogazowi na terenie oczyszczalni Å›cieków w Stegnie.

Liczba wyświetleń: 951