Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 30 sierpnia 2012r. do 27 września 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Udział w rozpoczęciu roku szkolnego we wszystkich szkołach Gminy Stegna

2. Spotkanie z Radnymi i pracownikami Urzędu Gminy w sprawie nowych obowiązków Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

3. Udział w spotkaniu dotyczącym stacji przeładunkowej odpadów na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie

4. Udział w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.

5. Udział w Zebraniach wiejskich w Rybinie, Stegnie, Stobcu, Chełmku Osadzie, Nowotnej, Jantarze Leśniczówka, Tujsku, Stegience i Jantarze,

6. Udział w spotkaniach z Dyrektorkami placówek oświatowych w naszej Gminie m.in. w/s płac nauczycieli,

7. Bieżące wizyty w szkołach, w których wykonywana jest termomodernizacja,

8. Udział w spotkaniu z przedstawicielami firmy dot. budowy fermy wiatrowej w Żuławkach,

9. Udział w Dożynkach Gminnych w Rybinie (podziękowanie wszystkich osobom, którzy aktywnie włączyli się w organizację Dożynek)

10.  Udział w odbiorach dróg odtwarzanych po robotach kanalizacyjnych w Przemysławiu, Drewnicy, Żuławkach Żuławach Książęcych,

11.  Udział w spotkaniu z Sołtysami,

12.  Udział w posiedzeniu komisji Rady Gminy  m.in. w sprawie Regulaminu Utrzymania czystości,

13.  Udział w spotkaniu u Pani Starosty w/s zarządzania kryzysowego,

14.  Spotkanie z Panem Bogdanem Matulewiczem z Energii Oświetlenie w/s funkcjonowania oświetlenia ulicznego na terenie gminy,

15.  Udział w otwarciu ofert na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w Chełmku Osadzie,

16.  Udział w spotkaniu z Burmistrzem Krynicy Morskiej i Wójtem Sztutowa w/s budowy ścieżek rowerowych na terenie Mierzei Wiślanej.

17.  Podpisanie umowy partnerskiej z gminą Palafolls w Hiszpanii,

18.  Udział w dyskusji publicznej dotyczącej budowy biogazowi na terenie oczyszczalni ścieków w Stegnie.

Liczba wyświetleń: 912