Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza IX edycję konkursu „Pożyteczne ferie”. Drukuj Stworz PDFW ramach konkursu „Pożyteczne ferie 2013” finansowane będą najciekawsze i najlepiej przygotowane projekty pod hasłem „Nasi wspaniali sąsiedzi” realizowane w czasie ferii zimowych 2013, których beneficjentami będą dzieci/młodzież ze wsi i miasteczek do 6.000 mieszkańców.

Celem konkursu jest umożliwienie dzieciom/młodzieży, które zostają na czas ferii w swoich miejscowościach, spędzenie czasu w sposób pożyteczny, atrakcyjny i bezpieczny dla siebie i innych. Zaplanowano trzy zadania:

I. Głównym zadaniem uczestników konkursu jest odszukanie osób lub grupy osób, które w szczególny sposób wyróżniają się poprzez swoją pasję, działania na rzecz innych, wykonywany zawód, działalność artystyczną, społeczną, gospodarczą (np. ktoś produkuje miód, ma hodowlę rasowych kur, gołębi, psów, ktoś ma szczególnie zadbany ogród, ktoś szyje, wyszywa, haftuje, inny rzeźbi, majsterkuje, uprawia sport, maluje, rysuje, organizuje spotkania i warsztaty, uczy tańca, gotowania, szydełkowania, zbiera stare fotografie, przepisy kulinarne, itp.).
II. Drugim zadaniem jest zorganizowanie chociaż jednego dnia „zdrowego żywienia”. Chcemy, aby uczestnicy samodzielnie zaprojektowali poczęstunek i przygotowali go z produktów, które sami kupią w miejscowym sklepie.

III. W czasie zajęć wypoczynkowych należy też znaleźć czas na obserwację warunków, w jakich przebywają zwierzęta domowe. Trzeba zwrócić np. uwagę na to, czy psy mają zawsze świeżą wodę, a ich łańcuch nie ogranicza dostępu do pożywienia, czy mają czystą i ocieploną budę, ale także czy nie stwarzają zagrożenia dla osób postronnych. Tam, gdzie jest to konieczne, postarać się, aby właściciel poprawił warunki ich życia.

Najlepsze ze zgłoszonych projektów zostaną nagrodzone dotacjami na ich realizację w wysokości do 2.000 zł. Łączna pula nagród wyniesie 300 000 zł.

O dotację w konkursie mogą występować organizacje lokalne realizujące projekt w miejscowościach niebędących siedzibą gminy (z wyjątkiem lokalnych organizacji samodzielnie prowadzących swoją działalność i posiadających własne konto bankowe): stowarzyszenia, towarzystwa, fundacje, parafie, niepubliczne instytucje opiekuńczo- wychowawcze, świetlice, a także sołectwa, kluby sportowe (które nie są związane i nie działają przy szkole), ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, które wykażą we wniosku, że potrafią zorganizować czas dzieciom/młodzieży w czasie wakacji tak, aby został osiągnięty cel konkursu.
 Harmonogram konkursu
1. do 16 listopada 2012 r. – składanie wniosków (decyduje data stempla pocztowego);
2. do 3 stycznia 2013 r. – rozstrzygnięcie konkursu. Lista grantobiorców zostaje umieszczona na stronie internetowej Fundacji;
3. od 3 stycznia 2013 r. – wysłanie umów o dotację z prośbą o ich podpisanie;
4. przekazywanie dotacji w ciągu 2 dni od dnia otrzymania jednego egzemplarza podpisanej umowy o dotację;
5. od 14 stycznia do 24 lutego 2013 r. – realizacja projektów;
6. do 31 marca 2013 r. – złożenie do Fundacji sprawozdań z wykorzystania dotacji. W sprawozdaniu, w części dotyczącej pomocy sąsiadom, należy dokładnie opisać, jakiego rodzaju pomocy udzielono, komu i jak

więcej informacji na www.fundacjawspomaganiawsi.pl,

http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/component/k2/item/147-pożyteczne-ferie-2013


Liczba wyświetleń: 1383