Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podsumowanie połowy kadencji na stanowisku wójta Drukuj Stworz PDF

Połowa kadencji to czas podsumowań i refleksji nad tym co jest wykonywane i planowane. Dwa lata to krótki czas i duże wyzwanie aby przygotowywać dokumentację techniczną i aplikować o nowe fundusze. Dzięki przychylności Radnych oraz konsultacji z mieszkańcami dobrze wykorzystujemy dany nam czas, robimy plany na przyszłość.

Mimo kłopotów finansowych staramy się racjonalnie wykorzystywać środki jakimi dysponujemy oraz każdego dnia mnożyć budżet dla rozwoju naszej społeczności. Staramy się pozyskiwać środki finansowe z każdych możliwych źródeł  w kwotach od bardzo dużych do tych malutkich.

 

Dla wzmocnienia uczestnictwa naszych mieszkańców w realizacji budżetu Gmina Stegna wyodrębniła w latach 2011 i 2012 w kwocie 678 000 zł budżet obywatelski w postaci „Funduszu sołeckiego” Jest to fundusz który Rada  Gminy może ale nie musi wyodrębnić. Dzięki takiej decyzji z inicjatywy sołectw powstają place zabaw, remontowane są drogi, świetlice, miejsca użyteczności publicznej. Mieszkańcy przy pomocy sołtysów i rad sołeckich integrują się i pracują na rzecz rozwoju swoich lokalnych społeczności, realizując wyznaczone cele społecznie i nieodpłatnie.

Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gminy Stegna za zaufanie jakim mnie obdarzyli dając szanse pracować dla rozwoju naszej gminy i wspólnie z Państwem dbać o jej rozwój. 

 

W roku 2011 wydatki Gminy wykonano na poziomie 95,03% w stosunku do zakładanego planu. Wykonanie ogółem wynosi 37  763 010 zł., w tym wydatki majątkowe to 11 760 049 zł.

 Wydatki bieżące w 2011r. stanowiły 68,86% budżetu przeznaczonego na wydatki.

Największy udział w wydatkach ogółem ma Oświata. Jest to udział w budżecie ok. 33% (12 339 052zł).

Następnie Rolnictwo i Łowiectwo: 23% ( 8 832 436 zł.), gdzie duże znaczenie w wysokości wydatków ma realizacja projektu” kanalizacja sanitarna Drewnica, Przemysław, Żuławki ‘’ i oczyszczalnia Chełmek Osada ( 8 048 022 zł. ).

Trzecią znaczącą grupą są wydatki ponoszone na Pomoc Społeczną – jest to udział w wysokości 15% ( 5 551 964 zł. ).

Następnie wydatki na administrację, płace urzędu i pochodne, płace i pochodne pracowników gospodarczych i interwencyjnych, składki na stowarzyszenia których Gmina jest członkiem, koszty utrzymania urzędu, media, sprzęt komputerowy i oprogramowanie które stanowią niespełna 10% budżetu ( 3 759 771 zł. ).

Gospodarka mieszkaniowa to przeszło 4% ( 1 680 028,86zł. -  z czego 372 602 zł  to wydatki na remont mieszkań w Popowie w 100% finansowane z ANR ).

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to wydatki w wysokości 1 331 943zł. co stanowi 3,5% udziału w wykonaniu w tym wydatki na realizację projektu „Zintegrowany system wczesnego powiadamiania …” ok. 800 tyś

Na pozostałe 11%  wpływają wydatki na klasyfikowane w działach:

- Transport i łączność  213 415 zł.

- Ochrona zdrowia 307 690 zł.

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 735 030 zł.

- kultura ( GOK i Biblioteka + wydatki z FS ) 709 227 zł.

- kultura fizyczna i sport  152 196 zł.

- Turystyka 785 584 zł.

- Plany zagospodarowania 156 777 zł.

 

Wydatki  inwestycyjne w latach

 

2008 -    1 691 004,87 w tym ze środków unijnych       -------------         0 %

2009 -    3 466 838,30 w tym ze środków unijnych       76  899,99 - 2,22 %

2010 -  16 554 756,52  w tym ze środków unijnych  5 471 123,57 - 33,05 %

2011 -    9 264 040,71  w tym ze środków unijnych  3 539 809,56 -38,21 % (obecna kadencja)

2012 -    5 424 432,00  w tym ze środków unijnych  1 838 523,00 -33,89 % (obecna kadencja)

 

 

Pozyskane środki

 

Dotacje z Unii Europejskiej i innych jednostek samorządu terytorialnego

2009 rok –    199 599,41

2010 rok – 2 600 241,91

2011 rok – 5 411 175,13

2012 rok – 2 394 267,29 (do 30.06.2012)

Pozyskane środki obecnej kadencji to 7 805 442,42

 

Zrealizowane dochody (własne + majątkowe)

2009 rok – 24 163 627,88

2010 rok -  31 641 142,60

2011 rok -  33 761 059,28

2012 rok  - 19 447 033,72 (do 30.06.2012)

 

Realizowane inwestycje i projekty

 

Rozpoczęte w poprzedniej kadencji i realizowane w obecnej kadencji

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Drewnica, Przemysław, Żuławki. Wartość projektu 12 269 789 ,00 z tego wkład Gminy Stegna 6 069 931,00
 2. Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie Gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych. Wartość projektu 4 731 999 z tego wkład Gminy Stegna 2361 523,00
 3. Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców o zdarzeniach losowych w gminach Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański, Suchy Dąb i Stegna. Projekt partnerski – Lider Gmina Pruszcz Gdański. Wartość projektu 865599,00 z tego wkład własny 432 799,00
 4. Kampania Promocyjna Żuław. Projekt partnerski – Lider Miasto i Gmina Nowy dwór Gd. Wartość projektu 377758,00 z tego wkład własny 283 318,00
 5. Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy 629 600,00 z tego wkład Gminy Stegna 348329,00

 

Złożone i rozpoczęte w obecnej kadencji

 

 1. Budowa kanalizacji w Chełmku Osadzie - 100% dofinansowania z Agencji nieruchomości Rolnych  499 850,00 zł
 2. Budowa rurociągu magistralnego łączącego miejscowości Nowotna, Tujsk, Rybina, Popowo z oczyszczalnią ścieków w Stegnie i lokalnych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowotna i Popowo 4 636 551,00  z tego wkład Gminy Stegna

2 827619,00

 1. Budowa targowiska gminnego w Stegnie -  w ocenie
 2. Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie – wartość projektu 4 477 262,00 z tego wkład Gminy Stegna 2611 369,00
 3. Remont Centrum Aktywności Lokalnej w Mikoszewie. Wartość inwestycji 551 718,72 ; wysokość dofinansowania 200 000 zł  
 4. Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożenia powodzią, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez odbudowę rowów przydrożnych i przepustów. Odbudowa 50,6 km rowów melioracyjnych oraz 3621 m przepustów (ok. 580 szt. ) – 748 985,00 100% dofinansowania
 5. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Jantar poprzez rozbudowę świetlicy „Jantarowa przystań” oraz utworzenie przestrzeni parkowo rekreacyjnej wokół stawu. Wartość inwestycji 1 759 986,09 ;  wysokość dofinansowania 1 000 000 zł  
 6. Remont budynku Publicznego Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (dach, pomieszczenia) wartość inwestycji 579 842,20 ; 50 % dofinansowania
 7. Remont mieszkań w Popowie – 100% dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 347 061,40 zł

10.  Remont mieszkań w Wiśniówce – 100 % % dofinansowania z Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 403 254,00

11.  Sprawna obsługa administracyjna mieszkańców Gminy Stegna poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną – budowa obywatelskiego społeczeństwa informacyjnego e- Stegna –  wartość projektu 1 310 565,00 ;  100% dofinansowania – projekt zakwalifikowany  do dofinansowania

12.  Gmina Stegna udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym – wartość projektu 1 254 169,80 85; 85% dofinansowania

13.  Remont ul. Ogrodowej. Wartość projektu 100 000,00 z tego wkład Gminy Stegna 50,000

14.  Wykonanie dokumentacji na budowę budynku przy stadionie w Stegnie

15.   „ Pomiar jakości pracy urzędu …..”

16.  Realizujemy program wymiany eternitu 

17.  Przygotowanie do budowy biogazowni na terenie spółki „Mierzeja”

18.  Mówię, czytam i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna  Wartość projektu 135 330 zł ; 100% dofinansowania

19.  Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wartość projektu 9 000 zł; 100% dofinansowania

20.  Powszechna Nauka Pływania. Wartość projektu  46 080 zł w tym 20 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

21.  Omnibus – projekt partnerski – lider Fundacja Pokolenia z Tczewa. Wartość projektu 99 480 zł ; wkład Gminy Stegna 2000 zł

22.  Program grantowy „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla organizacji pozarządowych Gminy Stegna wpłynęło ok. 38 000 zł.

 

 

Sport, Turystyka, Promocja

 

ü  „Sport po 16" - 9 sekcji w 5 szkołach: Tujsk- p. siatkowa, p. nożna, Drewnica- p.nożna i tenis stołowy, Mikoszewo- siatkówka, Jantar- t. stołowy, Stegna , p. siatkowa i p. nożna, Dworek - t. stołowy

ü  Powszechna Nauka Pływania 240 dzieci z 5 szkół  korzysta bezpłatnie z nauki pływania na basenie w Jantarze.  Koszt 46080 zł w tym 20000 zł dofinansowania pozyskaliśmy  z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

ü  Turnieje plażowe w wakacje:  14 turniejów  w tym po 7  piłki siatkowej  i piłki  nożnej

ü  Otwarte Mistrzostwa Gminy Stegna w Pływaniu w listopadzie na basenie w Jantarze. Udział biorą szkoły podstawowe i gimnazja powiatu nowodworskiego

ü  Gimnazjalada– sportowe zmagania uczniów z gimnazjów powiatu nowodworskiego

ü  Pierwszy spływ kajakowy samorządowców w Rybinie

ü  Dofinansowanie klubów sportowych, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Morze” oraz „Czarni Przemysław” w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych

 

 

Turystyka i promocja

 

ü  Współpraca z LOT w zakresie uczestnictwa w targach turystycznych

Współpraca z LOT w zakresie jednolitego oznakowania dróg dojazdowych do ośrodków wczasowych z terenu Gminy Stegna

ü  Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze

ü  Koncert Lata z Radiem,

ü  Utrzymanie kąpielisk w

 Stegnie – 300 metrów ; Jantar – 200 metrów ; Mikoszewo – 100 metrów

Gmina Stegna jako jedna z nielicznych gmin wiejskich w Polsce utrzymuje i opłaca tak dużą ilość kąpielisk strzeżonych

ü  Wspieranie lokalnych festynów, turniejów i imprez przygotowywanych w sołectwach

ü  Stałe spotkania z przedstawicielami branży turystycznej wiosną i jesienią (przygotowanie do sezonu letniego i podsumowanie sezonu)

ü  Przygotowujemy się do wydania przewodnika turystycznego Gminy Stegna oraz nakręcenia filmu promującego.

ü  Współpraca międzynarodowa- z Jantarnym w obwodzie kaliningradzkim

ü  Podpisana umowa partnerska po 7 latach z Palafolls w Hiszpanii.

 

 

Oświata

W Gminie Stegna funkcjonuje 5 szkól i 3 przedszkola.  Do placówek uczęszcza ok. 1300 uczniów.  Oświata w budżecie gminy stanowi koszt 12 784 673 zł tj. 38% budżetu gminy.   W celu lepszego, bardziej racjonalnego  zarządzania budżetem konieczne były zmiany. Od września 2012 r. dzieci ze szkół w Jantarze i Mikoszewie korzystają z obiadów przygotowywanych w kuchni szkole w Stegnie.  Mimo wielu obaw rodziców jakość posiłków jest na bardzo wysokim poziomie a dzieci w żaden sposób nie ucierpiały na zmianach.

W  czterech szkołach prowadzona jest także termomodernizacja  która zostanie zakończona jesienią 2012 r. W ramach prac wymienione zostały okna, ogrzewanie, ocieplone ściany i dachy oraz zamontowane kolektory słoneczne. Wartość inwestycji to 4 731 999,00 w tym ze środków Gminy Stegna  2 361 523,00.

W klasach I-III szkół  podstawowych  prowadzone były zajęcia w ramach projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

W okresie od 3 października do 6 grudnia 2012 r. we wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stegna będą realizowane szkolne projekty promujące przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej- Zadanie publiczne pn. Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja zadania jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Szkoły dzięki wsparciu i bardzo dobrej współpracy z organem prowadzącym czyli Gminą realizują bardzo dużo różnorodnych projektów i działań wpływających na rozwój dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa w Jantarze

Udział w akcjach : 

ü  „Pomóżmy psom przetrwać zimę”- zbiórka suchej karmy

ü  „Drzewko za makulaturę”

ü  „Świąteczna loteria – potrzeby Caritas”

ü  „Dokarmiamy ptaki – zbiórka suchej karmy”

ü  „ Akcja szklanka mleka”

ü  Sport po 16.00 oraz zajęcia na basenie

ü  Akcja „Szlachetna paczka”

ü  Sanepid „ Czyste powietrze wokół nas – program dla 5, 6 latków” realizowany w I semestrze

ü  Dokarmiamy zwierzęta – Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

ü  Zakup przez sołectwo Jantar elementów na plac zabaw - koszt :elementy plus projekty 13.900

 

Publiczne Gimnazjum w Mikoszewie

 

 1. I.       Działalność charytatywna.
 2. Udział w akcji Góra Grosza
 3. Zbiórka darów na schronisko dla zwierząt
 4. Udział w Wielkiej  Orkiestrze Świątecznej Pomocy
  1. II.    Udział szkoły w projektach z udziałem środków unijnych i innych:
  2. Wyrównywanie szans edukacyjnych …. „Pomorskie dobry kurs na edukację”
  3. „Akademia Młodych Noblistów”
  4. „Englisch Teaching”- Fundacja NIDA
  5. „Danone- podziel się posiłkiem”- w partnerstwie ze stowarzyszeniem „Aktywni Razem”

III . Projekty edukacyjne:

 1. „Czytać nie czytać?- oto jest pytanie?- j. angielski z wykorzystaniem środków unijnych
 2. „Miasto i jego mieszkańcy (Toruń, Gdańsk) w średniowieczu.
 3. Walki na terenie Żuław Wiślanych XIII-XX w.
 4. Pokochać teatr.
 5. Czy gimnazjaliści lubią poezję?
 6. Historia sportu.
 7. Filcowanie.
 8. Pergamano.
 9. Co wiemy o krajach anglojęzycznych?

10.  Jestem obserwatorem ichtiofauny na Mierzei Wiślanej.

11.  Nasi Polscy Olimpijczycy.

12.  Żuławy- moje miejsce na ziemi.

Projekty zewnętrzne:

13.  „Wyrównywanie szans edukacyjnych …. „Pomorskie dobry kurs na edukację” Edukacja Morsko-rzeczna.

14.  „Akademia Młodych Noblistów”.

15.  „Wyprawa Ekwity Rzymskiego nad Bałtyk w celu poszukiwania Bursztynu”- w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju- „Aktywni Razem”.

 

Zespół Szkół  w Tujsku

ü  „Sport po szesnastej”

ü   Projekt systemowy „Pomorskie- dobry kurs na edukację. Wyrównywanie szans  edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe” realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, współfinansowany ze środków EFS, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

ü   Kontynuacja projektu „Większy skrawek nieba naszym dzieciom” współfinansowanego przez EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1.1. „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”.(Projekt realizowany przez ZS Tujsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Chełmek –Osada „Dajmy dzieciom szansę” w ramach projektu od września 2009 do 16 grudnia 2010 ,w świetlicy wiejskiej w Tujsku został utworzony punkt przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat.)

ü  Program „Owoce w szkole” - realizowany przez Agencję Rynku Rolnego

ü  Projekt: „Mówię, czytam i rozumiem - wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna” współfinansowany ze środków EFS , działanie 9.1.2.

ü  Program „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Doskonalenie kadr systemu oświaty, współfinansowany ze środków UE w ramach EFS, działanie 9.4.

ü   Program „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych   uczniów w regionie poprzez edukację morsko - rzeczną”, przeznaczony dla uczniów gimnazjum

ü  Projekt „Zdolni z Pomorza” - realizowany przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu    Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach „Pomorskie dobry kurs edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki”

ü  uczestnictwo wszystkich uczniów szkoły w projekcie organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników pt. „Szkoła na bursztynowym szlaku”

ü  Program edukacyjny „Pomorskie - dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji  kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską na rok szkolny 2012/2013” - prowadzony pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” dla uczniów klas piątych

ü  Program „Ocenianie kształtujące w szkole uczącej się”(program dla uczniów klas IV sp i I g oraz nauczycieli)

ü  Szkolne projekty promujące przyjazną adaptację dzieci pięcioletnich w edukacji szkolnej, dofinansowany przez MEN

 

Zespół Szkół w Stegnie

ü  „Złap wiatr pomorskie w pomorskie żagle wiedzy” – dodatkowe zajęcia

ü  „owoce w szkole”

ü  „bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń” szkoła uzyskała tytuł w ramach programu

ü  Zajęcia w ramach programu „szkoła na bursztynowym szlaku”

ü  Akademia młodych noblistów – dodatkowe zajęcia

ü  Sport po 16.00 oraz zajęcia na basenie

ü  Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

ü  Dokarmiamy zwierzęta – Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Drewnicy

ü  W ramach działań z zakresu bezpieczeństwa ”Szkoła bez przemocy” – tydzień wolontariatu, pomoc koleżeńska , wystawa hobbistów, happening  .

ü  W ramach Polskiej Akademii Dziecięcej co miesiąc uczniowie klas I-III i  IV uczestniczyli z nauczycielami w zajęciach  które odbywały się w pierwszym roku na Uniwersytecie Gdańskim w drugim roku odbywały się w Akademii Muzycznej  w  Gdańsku. W tym roku w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

ü  W ramach środków z UE uczniowie naszej szkoły korzystali z dwóch projektów realizowanych przez ARMiR : „Szklanka Mleka”, „Owoce w szkole” programy są realizowane już trzeci rok szkolny.

Obok programów UE promujących zdrowe odżywianie i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych rodzice klasy V, Ib wspólnie z dziećmi pod kierunkiem wychowawców realizowali program promujący zdrową żywność w ramach , którego przygotowywane były na sprzedaż kanapki z warzywami , soki ze świeżych owoców, owoce sezonowe. Uzyskane środki finansowe zostały wykorzystane na wyjazdy integracyjne klas.

Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem p. E. Będźmierowskiej od 3 lat biorą udział w ogólnopolskim projekcie „Aktywna edukacja przyrodnicza w dolinie Wisły” projekcie „Tropiciel”.

Zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej w ramach projektu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w opracowaniu

 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stegna –Las. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
 2. 2.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Drewnica. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku przed wyłożeniem do publicznego wglądu.
 3. 3.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wiatraki Nowa Holandia Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, przygotowywany do wyłożenia do publicznego wglądu.
 4. 4.      Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna Wschód. Obecnie plan miejscowy jest na etapie uzgodnień oraz uzyskiwaniu zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne oraz gruntów rolnych na cele nierolnicze.
 5. 5.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stegna na terenie działek nr 1247/5 i 1247/6. Trwa przygotowanie dokumentacji formalno prawnej w celu uchwalenia planu miejscowego przez Radę Gminy Stegna
 6. 6.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mikoszewo. Obecnie jest przygotowywany projekt planu miejscowego oraz prognoza oddziaływania na środowisko celem przedstawienia przyjętych rozwiązań po rozpatrzeniu złożonych wniosków do planu miejscowego.
 7. 7.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Junoszyno Obecnie plan miejscowy jest na etapie przygotowań do wystąpienia o uzgodnienia w zakresie planu miejscowego jak i prognozy oddziaływania na środowisko.
 8. 8.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jantar Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na etapie rozpatrywania wniosków.
 9. 9.      Zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wieś Stegna-Centrum. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obecnie na etapie składania wniosków do przedmiotowego planu miejscowego.

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ü  W ramach tego programu dofinansowano wypoczynek ok. 50 dzieci na wymianach kolonijnych w Limanowej i Augustowie.

ü  Dofinansowano wycieczki szkolne dla 80 uczniów z rodzin dysfunkcyjnych z terenu naszej gminy

ü  Funkcjonują 3 punkty konsultacyjne w Stegnie, Izbiskach, i Stobcu dla osób z problemami alkoholowymi oraz dla ich rodzin

ü  Co roku  organizowana jest co roku  zabawa choinkowa dla 120 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych

ü   Przekazane zostały środki na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych poprzez ogłoszenie konkursu na opracowanie i realizację programów profilaktycznych. Przeznaczono na ich realizację ponad 20 000 zł. Organizowano festyny, warsztaty i wycieczki dla dzieci,  szczególnie z terenów po pegeerowskich z terenu Gminy Stegna.

 

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

ü  we wrześniu 2011 zakończono realizację projektu „Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna”. W ramach projektu zainstalowano 13 syren elektronicznych,   otrzymano samochód terenowy, quad, łódź i namioty ratownicze oraz inny drobny sprzęt. Uruchomiono Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.

ü  zmieniono lokalizację magazynu Obrony Cywilnej, która pozwoli na sprawniejsze zarządzanie sprzętem będącym na wyposażeniu , a który został  użyczony przez  Pomorski Urząd Wojewódzki,

ü  urealniono i zaktualizowano do obecnej sytuacji plany dotyczące reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń (m.in. powodzi)

ü  nawiązano współpracę z instytucjami w zakresie pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych (np. Wojskowa Komenda Uzupełnień, XVI Dywizja Zmechanizowana w Elblągu)

ü  uregulowano funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych jako Stowarzyszeń poprzez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym-

ü  we wrześniu 2011 w Urzędzie Gminy inspektorzy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzili kontrolę problemową z zagadnień obronnych, w której uzyskaliśmy bardzo wysoką ocenę

W Gminie Stegna funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Zrzeszają one w swoich szeregach ok. 250 druhen i druhów, w tym ok. 100 strażaków przygotowanych jest do udziału w akcjach ratowniczych. 3 jednostki OSP funkcjonują w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. 

 

 

Liczba wyświetleń: 2005