Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna z sukcesem zakończyła realizację projektu. Drukuj Stworz PDF

We wrześniu br. Gmina Stegna zakończyła realizację projektu  pn. „Mówię, czytam
i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszt realizacji projektu wyniósł 135 330,00 zł w 100% sfinansowany z EFS.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w pisaniu i czytaniu, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, terapia zajęciowa, zajęcia matematyczne i przyrodnicze. Zajęcia odbywały się przez okres jednego semestru we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Stegna. W zajęciach brało udział 65 % uczniów klas I – III. Zakupione zostały materiały edukacyjne, które były wykorzystywane podczas prowadzenia w/w zajęć. Pomoce edukacyjne będą nadal służyć naszym uczniom. Projekt spotkał się
z dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Ilość uczestników przewyższyła ilość początkowo założoną we wniosku o dofinansowanie.

 

Liczba wyświetleń: 1178