Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna z sukcesem zakończyła realizację projektu. Drukuj Stworz PDF

We wrzeÅ›niu br. Gmina Stegna zakoÅ„czyÅ‚a realizacjÄ™ projektu  pn. „MówiÄ™, czytam
i rozumiem – wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci na I etapie nauki we wszystkich szkoÅ‚ach podstawowych w Gminie Stegna”, projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego. Koszt realizacji projektu wyniósÅ‚ 135 330,00 zÅ‚ w 100% sfinansowany z EFS.

W ramach projektu przeprowadzono dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w pisaniu i czytaniu, zajÄ™cia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajÄ™cia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy, terapia zajÄ™ciowa, zajÄ™cia matematyczne i przyrodnicze. ZajÄ™cia odbywaÅ‚y siÄ™ przez okres jednego semestru we wszystkich szkoÅ‚ach podstawowych w Gminie Stegna. W zajÄ™ciach braÅ‚o udziaÅ‚ 65 % uczniów klas I – III. Zakupione zostaÅ‚y materiaÅ‚y edukacyjne, które byÅ‚y wykorzystywane podczas prowadzenia w/w zajęć. Pomoce edukacyjne bÄ™dÄ… nadal sÅ‚użyć naszym uczniom. Projekt spotkaÅ‚ siÄ™
z dużym zainteresowaniem wÅ›ród uczniów. Ilość uczestników przewyższyÅ‚a ilość poczÄ…tkowo zaÅ‚ożonÄ… we wniosku o dofinansowanie.

 

Liczba wyświetleń: 1243