Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

"NIE DLA CZADU" ruszyła ogólnopolska kampania społeczno-edukacyjna Drukuj Stworz PDF

"NIE dla czadu" - konferencja prasowa w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych

 

Jacek Cichocki, minister spraw wewnÄ™trznych, StanisÅ‚aw Rakoczy, podsekretarz stanu w MSW oraz gen. brygadier WiesÅ‚aw LeÅ›niakiewicz, komendant gÅ‚ówny PSP, konferencjÄ… prasowÄ… oficjalnie rozpoczÄ™li ogólnokrajowÄ… akcjÄ™ spoÅ‚eczno-informacyjnÄ… „NIE dla czadu”. Patronem akcji jest Minister Spraw WewnÄ™trznych.


Konferencja zorganizowana została 24 października 2012 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.


Akcja informacyjna „NIE dla czadu” rozpoczęła siÄ™ na kilka dni przed nadejÅ›ciem pierwszych mrozów i potrwa do koÅ„ca marca 2013 r. Liczymy, że dziÄ™ki opracowanym materiaÅ‚om i wspólnemu wysiÅ‚kowi wszystkich zainteresowanych wÅ‚Ä…czeniem siÄ™ do akcji, uda siÄ™ uniknąć wielu tragedii, jakie niesie ze sobÄ… „cichy zabójca”.

 

Tylko od listopada 2011 r. do marca 2012 r., czyli w ostatnim sezonie grzewczym, strażacy wyjeżdżali do 3700 zdarzeÅ„ zwiÄ…zanych z tlenkiem wÄ™gla, w których 1800 osób zostaÅ‚o poszkodowanych, a aż 106 poniosÅ‚o Å›mierć.

 

Podczas konferencji omówiona zostaÅ‚a ww. akcja, planowane w zwiÄ…zku z niÄ… dziaÅ‚ania, pokazane zostaÅ‚y tragiczne statystyki na przestrzeni ostatnich lat, podkreÅ›lono rolÄ™ PaÅ„stwowej Straży Pożarnej we wspomnianym projekcie. Zaprezentowana zostaÅ‚a również ulotka informacyjna, przygotowana przez WydziaÅ‚ Informacji i Promocji KG PSP oraz wyÅ›wietlony film zrealizowany przez KomendÄ™ MiejskÄ… PSP w Radomiu, obrazujÄ…cy zagrożenie zwiÄ…zane z czadem i najczęściej popeÅ‚niane bÅ‚Ä™dy, które mogÄ… być tragiczne w skutkach. Ulotka wydrukowana w iloÅ›ci 300 000 trafi do komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich PSP, które bÄ™dÄ… jÄ… rozpowszechniaÅ‚y m.in. w urzÄ™dach, szkoÅ‚ach i w parafiach. Korporacja Kominiarzy Polskich również wÅ‚Ä…czy siÄ™ we wspólne dziaÅ‚ania - przekazana zostanie partia ulotek, która wrÄ™czana bÄ™dzie podczas kontroli i przeglÄ…dów przewodów kominowych. Ulotka w wersji do druku dostÄ™pna jest również na stronie internetowej Komendy GÅ‚ównej PSP, jak również na stronie Ministerstwa Spraw WewnÄ™trznych.

 

Partnerem przedsiÄ™wziÄ™cia jest Program I Polskiego Radia, który już dziÅ›, tj. 24 października br., rozmowÄ… z komendantem gÅ‚ównym PaÅ„stwowej Straży Pożarnej rozpoczÄ…Å‚ dziaÅ‚ania w ramach akcji. Na antenie Polskiego Radia akcja bÄ™dzie trwaÅ‚a przez 25 kolejnych dni (bez niedziel) i wÅ‚aÅ›nie w tym czasie sÅ‚uchacze bÄ™dÄ… mogli otrzymać 250 czujek tlenku wÄ™gla, ufundowanych przez Ministerstwo Spraw WewnÄ™trznych.

 

Gen. brygadier WiesÅ‚aw LeÅ›niakiewicz podczas konferencji powiedziaÅ‚ m.in. o zagrożeniu tlenkiem wÄ™gla, jak zapobiegać zatruciu, jakie sÄ… jego objawy i gdzie w razie potrzeby szukać pomocy. ZauważyÅ‚ także, że tylko od 15 wrzeÅ›nia br. , czyli w ostatnich 5 tygodniach, wskutek zatrucia czadem Å›mierć poniosÅ‚o już 8 osób i w każdym z tych przypadków tragedii można byÅ‚o uniknąć! A przecież to dopiero poczÄ…tek sezonu grzewczego. WskazaÅ‚ jak ważne jest wiÄ™c dotarcie z informacjami dotyczÄ…cymi tlenku wÄ™gla do jak najszerszej grupy ludzi i jak istotna jest tu rola mediów.


Komendant gÅ‚ówny PSP przypomiaÅ‚ również o koniecznoÅ›ci dokonywania okresowych przeglÄ…dów instalacji wentylacyjnych i czyszczeÅ„ przewodów kominowych, przedstawiÅ‚ również nieprawidÅ‚owoÅ›ci z jakimi najczęściej spotykajÄ… siÄ™ strażacy, wyjeżdżajÄ…c do tego rodzaju zdarzeÅ„, co należy robić, a czego nie wolno – omówiÅ‚ istotne elementy jakie muszÄ… być zachowane, by nie dopuÅ›cić do zatrucia. DemonstrujÄ…c dziaÅ‚anie przykÅ‚adowej czujki tlenku wÄ™gla i nazywajÄ…c jÄ… „maÅ‚Ä… inwestycjÄ… w duże bezpieczeÅ„stwo”, zaapelowaÅ‚ do wszystkich, by zadbali o wÅ‚asne bezpieczeÅ„stwo, stosujÄ…c siÄ™ do przekazanych wskazówek, rad i zaleceÅ„.

 

 Å¹ródÅ‚o: straz.gov.pl

 

Informacja „Nie dla czadu 2012”

Film: – Jak doszÅ‚o do zatrucia?

Film radomskich strażaków:- Cichy zabójca.

Film:- Czad cichy zabójca.

Ulotka „Nie dla czadu”

Wpływ stężenia tlenku węgla (czadu) w powietrzu na organizm człowieka wg. CIOP-BIT

Statystyka zdarzeń związanych z tlenkiem wegla.

 

 

Liczba wyświetleń: 985