Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • przyznania dodatku mieszkaniowego,
  • wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • załatwianie spraw dotyczących likwidacji eternitu,
  • egzekwowanie od przedsiębiorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystości od przedsiębiorców prowadzących taką działalność na terenie Gminy,
  • prowadzenie spraw w zakresie odłowu bezdomnych psów i organizacji ochrony przed bezdomnymi psami,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym - zeznania świadków.
Liczba wyświetleń: 757