Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej: Drukuj Stworz PDF

  • zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  • wydawania zezwoleń dla przedsiębiorców w zakresie odbioru i utylizacji odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych,
  • egzekwowanie od przedsiębiorców terminowego przekazywania wykazów zawartych umów na wywóz nieczystości od przedsiębiorców prowadzących taką działalność na terenie Gminy,
  • prowadzenie ewidencji: zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  • inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
Liczba wyświetleń: 731