Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podatek 2013. Drukuj Stworz PDF

Podatek 2012 i 2013 rok.

Podatek 2012 i 2013 rok.

Podatek w Naszej Gminie na 2013 rok .

Podatki od nieruchomoÅ›ci w gminie Stegna - rok 2013

Od gruntów : 

Rok 2012

Rok 2013 propozycja na sesjÄ™

29-11-2012

Rok 2013 propozycja na sesjÄ™

05-12-2012

Różnica

Na sesjÄ™

29-11-2012

Różnica

Na sesjÄ™

05-12-2012

zwiÄ…zanych  z prowadzeniem  dziaÅ‚alnoÅ›ci  gospodarczej,  bez  wzglÄ™du  na  sposób  zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków

0,82 zÅ‚ od 1m² 

powierzchni

0,85zÅ‚ od 1m² powierzchni,

0,84zÅ‚ od 1m² powierzchni,

0,03 zł

0,02 zł

pod jeziorami, zajÄ™tych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni 

wodnych

4,30 zÅ‚ od 1ha

4,47zł od 1ha powierzchni,

4,42zł od 1ha powierzchni,

0,17 zł

0,12 zł

pozostaÅ‚ych,  w tym  zajÄ™tych  na  prowadzenie  odpÅ‚atnej,  statutowej  dziaÅ‚alnoÅ›ci  pożytku  publicznego  przez 

organizacjÄ™ pożytku publicznego

0,41 zÅ‚ od 1m² 

powierzchni

0,43zÅ‚ od 1m² powierzchni,

0,42zÅ‚ od 1m² powierzchni

0,02zł

0,01 zł

Od budynków lub ich części 

 

 

 

 

 

mieszkalnych :

 0,69 zÅ‚ od 1m² 

powierzchni 

użytkowej

0,72zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

0,71zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

0,03 zł

0,02 zł

zwiÄ…zanych  z prowadzeniem  dziaÅ‚alnoÅ›ci  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 

zajÄ™tych na prowadzenie 

dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej 

19,60 zÅ‚ 

od 1m² 

powierzchni 

użytkowej,

20,38zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

20,18zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej

0,78 zł

0,58 zł

zajÄ™tych  na  prowadzenie  dziaÅ‚alnoÅ›ci  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiaÅ‚em  siewnym 

10,00 zÅ‚ 

od 1m² 

powierzchni 

użytkowej,

10,40 zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

10,30zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej

0,40 zł

0,30 zł

 zwiÄ…zanych  z udzielaniem  Å›wiadczeÅ„  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o dziaÅ‚alnoÅ›ci  leczniczej, 

zajÄ™tych przez podmioty 

udzielajÄ…ce tych Å›wiadczeÅ„

4,35 zÅ‚ od 1m²

 powierzchni 

użytkowej,

4,52 zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

4,48zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

0,17 zł

0,13 zł

 pozostaÅ‚ych,  w tym  zajÄ™tych  na  prowadzenie  odpÅ‚atnej  statutowej  dziaÅ‚alnoÅ›ci  pożytku  publicznego 

organizacje pożytku publicznego 

7,20 zÅ‚ od 1m²

 powierzchni użytkowej,

7,49 zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

7,41zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej,

0,29 zł

0,21 zł

gospodarczych

5,80 zÅ‚ od 1m²

 powierzchni użytkowej

6,03 zÅ‚ od 1m² powierzchni użytkowej

5,97 zł od

1m2

0,23 zł

0,17 zł

 

 

ZOBACZ

Gmina Sztutowo 2013 rok. 

Podatki od nieruchomości w gminie Sztutowo - rok 2013

Liczba wyświetleń: 1360