Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Podatek 2013. Drukuj Stworz PDF

Podatek 2012 i 2013 rok.

Podatek 2012 i 2013 rok.

Podatek w Naszej Gminie na 2013 rok .

Podatki od nieruchomości w gminie Stegna - rok 2013

Od gruntów : 

Rok 2012

Rok 2013 propozycja na sesję

29-11-2012

Rok 2013 propozycja na sesję

05-12-2012

Różnica

Na sesję

29-11-2012

Różnica

Na sesję

05-12-2012

związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej,  bez  względu  na  sposób  zakwalifikowania 

w ewidencji gruntów i budynków

0,82 zł od 1m² 

powierzchni

0,85zł od 1m² powierzchni,

0,84zł od 1m² powierzchni,

0,03 zł

0,02 zł

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodno-retencyjne lub elektrowni 

wodnych

4,30 zł od 1ha

4,47zł od 1ha powierzchni,

4,42zł od 1ha powierzchni,

0,17 zł

0,12 zł

pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej,  statutowej  działalności  pożytku  publicznego  przez 

organizację pożytku publicznego

0,41 zł od 1m² 

powierzchni

0,43zł od 1m² powierzchni,

0,42zł od 1m² powierzchni

0,02zł

0,01 zł

Od budynków lub ich części 

 

 

 

 

 

mieszkalnych :

 0,69 zł od 1m² 

powierzchni 

użytkowej

0,72zł od 1m² powierzchni użytkowej,

0,71zł od 1m² powierzchni użytkowej,

0,03 zł

0,02 zł

związanych  z prowadzeniem  działalności  gospodarczej  oraz  od  budynków  mieszkalnych  lub  ich  części 

zajętych na prowadzenie 

działalności gospodarczej 

19,60 zł 

od 1m² 

powierzchni 

użytkowej,

20,38zł od 1m² powierzchni użytkowej,

20,18zł od 1m² powierzchni użytkowej

0,78 zł

0,58 zł

zajętych  na  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w zakresie  obrotu  kwalifikowanym  materiałem  siewnym 

10,00 zł 

od 1m² 

powierzchni 

użytkowej,

10,40 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

10,30zł od 1m² powierzchni użytkowej

0,40 zł

0,30 zł

 związanych  z udzielaniem  świadczeń  zdrowotnych  w rozumieniu  przepisów  o działalności  leczniczej, 

zajętych przez podmioty 

udzielające tych świadczeń

4,35 zł od 1m²

 powierzchni 

użytkowej,

4,52 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

4,48zł od 1m² powierzchni użytkowej,

0,17 zł

0,13 zł

 pozostałych,  w tym  zajętych  na  prowadzenie  odpłatnej  statutowej  działalności  pożytku  publicznego 

organizacje pożytku publicznego 

7,20 zł od 1m²

 powierzchni użytkowej,

7,49 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

7,41zł od 1m² powierzchni użytkowej,

0,29 zł

0,21 zł

gospodarczych

5,80 zł od 1m²

 powierzchni użytkowej

6,03 zł od 1m² powierzchni użytkowej

5,97 zł od

1m2

0,23 zł

0,17 zł

 

 

ZOBACZ

Gmina Sztutowo 2013 rok. 

Podatki od nieruchomości w gminie Sztutowo - rok 2013

Liczba wyświetleń: 1297