Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZMIANA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Drukuj Stworz PDF

W dniu 1 stycznia weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, polegającego na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W Gminie Stegna odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na nowych zasadach zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku. Wówczas właściciele nieruchomości będą zobowiązani wnosić do gminy tzw. opłatę za gospodarowanie odpadami. Do tego czasu właściciele mają obowiązek pozbywania się odpadów na dotychczasowych zasadach.

Wdrażanie poszczególnych postanowień tej nowelizacji będzie przebiegać etapami, o których mieszkańcy będą informowani na bieżąco

 

Liczba wyświetleń: 1248