Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dzień Pracownika Socjalnego Drukuj Stworz PDF

DzieÅ„ Pracownika Socjalnego jest Å›wiÄ™tem wszystkich pracowników sÅ‚użb spoÅ‚ecznych, a w szczególnoÅ›ci pracowników socjalnych, w Polsce obchodzony jest od 1990 roku. To wÅ‚aÅ›nie pracownicy socjalni znajdujÄ… siÄ™ na pierwszej linii frontu w walce z ubóstwem, bezrobociem i wykluczeniem spoÅ‚ecznym.


Jan PaweÅ‚ II mówiÅ‚ : "CzÅ‚owiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli siÄ™ z innymi".

Praca spoÅ‚eczna to misja i powoÅ‚anie, podczas której pomaga siÄ™ drugiemu czÅ‚owiekowi, a to najcenniejsze.
Życzymy wszystkim pracownikom socjalnym, wiele radości, wytrwałości i cierpliwości aby nie ustawali w dzieleniu się z innymi.

Liczba wyświetleń: 1772