Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXVII Sesja Rady Gminy zwołana na dzień 5 grudnia 2012 r. Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 01.12.2012 r.

                                                                                           

                                                                  

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zwołuję:

XXVII Sesję Rady Gminy Stegna na dzień 05 grudnia 2012 r. o godz. 900 w sali Nr 1 Urzędu Gminy w Stegnie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

    1.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocnoÅ›ci obrad.

    2.   Wybór sekretarza obrad.

    3.   Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.

    4.   Interpelacje i zapytania Radnych.

    5.   PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie:

5.1. zmiany uchwały Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXVI/249/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna na 2013 rok,

5.2.określenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2013 roku

    6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    7.   Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                                                              PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                              Dorota Chojna

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia stawek podatku od nieruchomoÅ›ci obowiÄ…zujÄ…cych w 2013 roku 2012-12-03 11:45:10 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik projekt uchwaÅ‚y w sprawie zmiany uchwaÅ‚y Rady Gminy z dnia 29 listopada 2012 r. Nr XXVI/249/2012 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta bÄ™dÄ…cej podstawÄ… obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stegna na 2013 rok, 2012-12-03 11:37:37 Furman MaÅ‚gorzata
załącznik Wniosek o zwoÅ‚anie Sesji 2012-12-03 11:36:30 Furman MaÅ‚gorzata
Liczba wyświetleń: 1056