Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna w sprawie terminów konsultacji społecznych Drukuj Stworz PDF

 

W związku z  nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami oraz obowiązek zorganizowania przetargu na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy, informuję , że w niżej podanych terminach  w sali Nr 1 Urzędu Gminy w Stegnie będą odbywały się konsultacje dla mieszkańców Gminy:

w dniu 10 grudnia 2012 w godzinach od 900 do 1200

w dniu 11 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

w dniu 12 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

Konsultacje będą dotyczyły  funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, sposobu segregacji oraz uzasadnienia wyboru metody naliczania opłaty za odpady komunalne.

Wyjaśniam, że zgodnie z ustawą nowelizującą, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez gminy najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku i sprawnie zafunkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gminy w przetargach wyłonią firmy odpowiedzialne za odbieranie odpadów. W zamian właściciele nieruchomości, którzy w chwili obecnej zobowiązani są do samodzielnego podpisywania umów z owymi firmami, będą uiszczać gminie opłatę, zwaną popularnie „podatkiem śmieciowym”.

W przygotowanych projektach uchwał dla Rady Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy poddane zostaną pod głosowanie następujące projekty (projekty uchwał dostępne na stronie Gminy www.stegna.pl):

1)    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stegna. Projekt był wielokrotnie konsultowany na zebraniach wiejskich, spotkaniach z radnymi oraz jego treść zamieszczona była do konsultacji na stronie internetowej Gminy. W wyniku tych konsultacji dokonano szeregu zmian w projekcie, 

2)     Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – propozycje wyboru metody i  stawek były konsultowane z radnymi na spotkaniach. Proponuje się wybór metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody natomiast stawki : za niesegregowane odpady 8,60/1m3 wody; za segregowane odpady 4,80/1m3 wody. Zasadność wyboru metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody wyjaśnia analiza swot (zał.). Natomiast wysokość stawek wynika z oszacowania kosztów wprowadzenia i realizowania systemu gospodarki odpadami  

3)     Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomości na których części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są nie zamieszkałe przez mieszkańców a powstają odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomości niezamieszkałych – Projekt zakłada, że mieszkańcy, którzy wynajmują kwatery prywatne w okresie sezonu letniego w części nieruchomości, którą zamieszkują będą dokonywali opłaty naliczonej również od ilości zużytej wody  tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych. 

4)    Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór deklaracji był przedstawiany radnym i omawiany na komisjach

5)     Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proponuje się dokonywanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych w   12 miesięcznych ratach.

 

Konsultacji będą udzielać : Wójt Gminy, Zastępca Wójta oraz Sekretarz Gminy.

                                                                            Wójt Gminy Stegna

                                                                                              Jolanta Kwiatkowska

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stegna 2012-12-04 07:21:34 Furman Małgorzata
załącznik projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna 2012-12-04 10:02:00 Furman Małgorzata
załącznik Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomości na których części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są nie zamieszka 2012-12-04 07:38:09 Furman Małgorzata
załącznik projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna 2012-12-04 10:02:48 Furman Małgorzata
załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-04 07:36:53 Furman Małgorzata
załącznik analiza SWOT 2012-12-04 07:39:58 Furman Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1668