Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie realizacji projektu MEN Drukuj Stworz PDF

Szóstego grudnia 2012 r. zakoÅ„czyÅ‚ siÄ™ projekt dofinansowany ze Å›rodków MEN pn. Realizacja szkolnych projektów promujÄ…cych przyjaznÄ… adaptacjÄ™ dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja projektu rozpoczęła siÄ™ 3 października 2012 r. we wszystkich przedszkolach, oddziaÅ‚ach przedszkolnych i szkoÅ‚ach podstawowych dla których organem prowadzÄ…cym jest Gmina Stegna.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Razem w krÄ™gu - zajÄ™cia dla dzieci piÄ™cioletnich i ich rodziców przeprowadzone w oddziaÅ‚ach przedszkolnych i grupach przedszkolnych;
  2. Razem w szkole - zajÄ™cia dla dzieci piÄ™cioletnich i ich rodziców przeprowadzone w szkole;
  3. Z rodzicami uzgodnione - warsztaty, pogadanki, prelekcje dla rodziców dzieci piÄ™cioletnich oraz dla rodziców dzieci szeÅ›cioletnich, które poszÅ‚y wczeÅ›niej do klasy I;
  4. SzeÅ›ciolatki szkoÅ‚a woÅ‚a - wspólne zajÄ™cia dla dzieci piÄ™cioletnich i szeÅ›ciolatków z klasy I;
  5. Nauka jest wesoła - dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały cztery imprezy, tj.:
  • Spartakiada Sportowa w Szkole Podstawowej w Tujsku - 26.10.2012 r.;
  • Å»uÅ‚awski Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej w Stegnie - 20.11.2012 r.;
  • PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej w Szkole Podstawowej w Jantarze - 28.11.2012 r.;
  • MikoÅ‚ajki w Szkole Podstawowej w Drewnicy - 06.12.2012 r.

 

Na wszystkich imprezach dzieci uczyÅ‚y siÄ™ poprzez zabawÄ™, a nauczyciele wymieniali siÄ™ doÅ›wiadczeniem i pomysÅ‚ami. Atmosfera byÅ‚a doskonaÅ‚a, a dzieci byÅ‚y uradowane, że mogÅ‚y wyjechać poza swojÄ… placówkÄ™ i pobawić siÄ™ z innymi dziećmi.

 

Wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie serdecznie dziękujemy.

 

Liczba wyświetleń: 980