Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zakończenie realizacji projektu MEN Drukuj Stworz PDF

Szóstego grudnia 2012 r. zakończył się projekt dofinansowany ze środków MEN pn. Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Realizacja projektu rozpoczęła się 3 października 2012 r. we wszystkich przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stegna.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zadania:

  1. Razem w kręgu - zajęcia dla dzieci pięcioletnich i ich rodziców przeprowadzone w oddziałach przedszkolnych i grupach przedszkolnych;
  2. Razem w szkole - zajęcia dla dzieci pięcioletnich i ich rodziców przeprowadzone w szkole;
  3. Z rodzicami uzgodnione - warsztaty, pogadanki, prelekcje dla rodziców dzieci pięcioletnich oraz dla rodziców dzieci sześcioletnich, które poszły wcześniej do klasy I;
  4. Sześciolatki szkoła woła - wspólne zajęcia dla dzieci pięcioletnich i sześciolatków z klasy I;
  5. Nauka jest wesoła - dla wszystkich dzieci uczestniczących w projekcie zorganizowane zostały cztery imprezy, tj.:
  • Spartakiada Sportowa w Szkole Podstawowej w Tujsku - 26.10.2012 r.;
  • Żuławski Festiwal Nauki w Szkole Podstawowej w Stegnie - 20.11.2012 r.;
  • Przegląd Twórczości Artystycznej w Szkole Podstawowej w Jantarze - 28.11.2012 r.;
  • Mikołajki w Szkole Podstawowej w Drewnicy - 06.12.2012 r.

 

Na wszystkich imprezach dzieci uczyły się poprzez zabawę, a nauczyciele wymieniali się doświadczeniem i pomysłami. Atmosfera była doskonała, a dzieci były uradowane, że mogły wyjechać poza swoją placówkę i pobawić się z innymi dziećmi.

 

Wszystkim osobom uczestniczącym w projekcie serdecznie dziękujemy.

 

Liczba wyświetleń: 865