Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

„ KOLOROWY CZAS BAJEK” Drukuj Stworz PDF

„ KOLOROWY CZAS BAJEK”

Gminna Komisja RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w Stegnie w dniu 8 grudnia 2012r. zorganizowaÅ‚a zabawÄ™ choinkowÄ… pn.” Kolorowy Czas Bajek” dla dzieci , które uczÄ™szczajÄ… na zajÄ™cia w Å›wietlicach profilaktycznych i ogniskach wychowawczych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych.

W zabawie, która odbyÅ‚a siÄ™ w Gminnym OÅ›rodku Kultury w Stegnie uczestniczyÅ‚o blisko 130 dzieci z terenu Gminy Stegna. Po blisko 3- godzinnej zabawie dzieci otrzymaÅ‚y wspaniaÅ‚e paczki, w których obok sÅ‚odyczy znalazÅ‚y siÄ™ atrakcyjne  odblaski, aby dzieci mogÅ‚y być bardziej widoczne na drogach wieczorowÄ… porÄ… ( odblaski zostaÅ‚y zakupione w ramach akcji profilaktycznej „ZACHOWJ TRZEŹWY UMYSŁ- ZNICZ”).

Liczba wyświetleń: 1275