Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Projekty uchwał Drukuj Stworz PDF

Zgodnie z ustawą nowelizującą, nowy system gospodarki odpadami komunalnymi ma zostać wdrożony przez gminy najpóźniej do 30 czerwca 2013 roku i sprawnie zafunkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gminy w przetargach wyłonią firmy odpowiedzialne za odbieranie odpadów. W zamian właściciele nieruchomości, którzy w chwili obecnej zobowiązani są do samodzielnego podpisywania umów z owymi firmami, będą uiszczać gminie opłatę, zwaną popularnie „podatkiem śmieciowym”.

 

W przygotowanych projektach uchwał dla Rady Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy poddane zostaną pod głosowanie następujące projekty (projekty uchwał dostępne na stronie Gminy www.stegna.pl):

1) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stegna. Projekt był wielokrotnie konsultowany na zebraniach wiejskich, spotkaniach z radnymi oraz jego treść zamieszczona była do konsultacji na stronie internetowej Gminy. W wyniku tych konsultacji dokonano szeregu zmian w projekcie,

 

2) Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – propozycje wyboru metody i stawek były konsultowane z radnymi na spotkaniach. Proponuje się wybór metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody natomiast stawki : za niesegregowane odpady 8,60/1m3 wody; za segregowane odpady 4,80/1m3 wody. Zasadność wyboru metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody wyjaśnia analiza swot (zał.). Natomiast wysokość stawek wynika z oszacowania kosztów wprowadzenia i realizowania systemu gospodarki odpadami

 

3) Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomości na których części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są nie zamieszkałe przez mieszkańców a powstają odpady komunalne oraz wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku w/w części nieruchomości niezamieszkałych – Projekt zakłada, że mieszkańcy, którzy wynajmują kwatery prywatne w okresie sezonu letniego w części nieruchomości, którą zamieszkują będą dokonywali opłaty naliczonej również od ilości zużytej wody tak jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych.

 

4) Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wzór deklaracji był przedstawiany radnym i omawiany na komisjach

 

5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – proponuje się dokonywanie wpłat za odbiór odpadów komunalnych w 12 miesięcznych ratach.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Projekt uchwały w sprawie ustalenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2012-12-11 17:01:45 Charkiewicz Ewelina
załącznik załącznik nr 2 do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 2012-12-11 17:01:13 Charkiewicz Ewelina
załącznik załącznik nr 1 do uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 2012-12-11 17:00:41 Charkiewicz Ewelina
załącznik projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości położonych na obszarze Gminy Stegna 2012-12-11 16:57:37 Charkiewicz Ewelina
załącznik Projekt uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stegna w przypadku nieruchomości na których części zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomości te są nie zamieszka 2012-12-11 16:55:54 Charkiewicz Ewelina
załącznik projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Stegna 2012-12-11 16:55:21 Charkiewicz Ewelina
załącznik Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Stegna (wraz z załącznikiem) 2012-12-11 16:54:23 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1455