Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna w sprawie terminów konsultacji społecznych Drukuj Stworz PDF

W zwiÄ…zku z nowelizacjÄ… ustawy o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminach, która nakÅ‚ada na gminy obowiÄ…zek zorganizowania systemu gospodarki odpadami oraz obowiÄ…zek zorganizowania przetargu na wybór podmiotu odbierajÄ…cego odpady komunalne od mieszkaÅ„ców gminy, informujÄ™ , że w sali Nr 1 UrzÄ™du Gminy w Stegnie w dniach:

 

10 grudnia 2012 w godzinach od 900 do 1200

11 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

 

 odbyÅ‚y siÄ™ konsultacje dla mieszkaÅ„ców Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy na ostatniÄ… z ww. cyklu konsultacjÄ™, która odbÄ™dzie siÄ™ 12 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800.

Przypominamy, że konsultacja dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, sposobu segregacji oraz uzasadnienia wyboru metody naliczania opłaty za odpady komunalne

Liczba wyświetleń: 1483