Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta Gminy Stegna w sprawie terminów konsultacji społecznych Drukuj Stworz PDF

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada na gminy obowiązek zorganizowania systemu gospodarki odpadami oraz obowiązek zorganizowania przetargu na wybór podmiotu odbierającego odpady komunalne od mieszkańców gminy, informuję , że w sali Nr 1 Urzędu Gminy w Stegnie w dniach:

 

10 grudnia 2012 w godzinach od 900 do 1200

11 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800

 

 odbyły się konsultacje dla mieszkańców Gminy.

 

Serdecznie zapraszamy na ostatnią z ww. cyklu konsultację, która odbędzie się 12 grudnia 2012 w godzinach od 1500 do 1800.

Przypominamy, że konsultacja dotyczyły funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, sposobu segregacji oraz uzasadnienia wyboru metody naliczania opłaty za odpady komunalne

Liczba wyświetleń: 1338