Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Odszedł od nas Pan Bolesław Klein Drukuj Stworz PDF

Pogrzeb odbędzie się w piątek 21 grudnia o godz. 12.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze Gdańskim (różaniec w kościele rozpocznie się o 11.30).

Pan BolesÅ‚aw urodziÅ‚ siÄ™   7 wrzeÅ›nia w 1929 roku w miejscowoÅ›ci Subkowy ( Powiat Tczewski).UkoÅ„czyÅ‚ Studium Administracji na Uniwersytecie w GdaÅ„sku.

Od 1962 roku jego losy trwale zwiÄ…zaÅ‚y siÄ™ z miastem Nowy Dwór GdaÅ„ski. To tutaj  przez 12 lat byÅ‚ przewodniczÄ…cym PPRN, a przez 4 kolejne naczelnikiem Miasta i Gminy Nowy Dwór GdaÅ„ski.

Od „zawsze” aktywny dziaÅ‚acz:

- organizacji młodzieżowych ZHP, ZMP;

- członek ZSL;

-czÅ‚onek Prezydiów Powiatowych Komitetów KoÅ›cierzyny, Nowego Dworu GdaÅ„skiego;

- członek Unii Wolności;

- czÅ‚onek OSP ( przez 15 lat  prezes oddziaÅ‚u Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim);

- wspóÅ‚zaÅ‚ożyciel i czÅ‚onek Klubu Nowodworskiego oraz Å»uÅ‚awskiego OddziaÅ‚u Towarzystwa Przyjaźni Polski-Niderlandzkiej;

- wspóÅ‚organizator wyjazdów mÅ‚odzieży szkolnej do Niemiec na spotkania z byÅ‚ymi mieszkaÅ„cami Nowego Dworu GdaÅ„skiego.

Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, złotym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa, złotą odznaką Za Zasługi w Zwalczaniu Powodzi.

Ponadto wyróżniony jako ZasÅ‚użony Dla Ziemi GdaÅ„skiej, ZasÅ‚użony DziaÅ‚acz Kultury oraz wyróżniony NagrodÄ… Starosty Nowodworskiego i Burmistrza Nowego Dworu GdaÅ„skiego za DziaÅ‚alność spoÅ‚ecznÄ… w latach 1994-2000.

W 2010 roku Pan Bolesław został Honorowym Obywatelem Nowego Dworu Gdańskiego .

Natomiast w 2012 zostaÅ‚ odznaczony Krzyżem ZasÅ‚ugi ze WstÄ™gÄ… za pojednanie polsko – niemieckie.

PasjÄ… Pana BolesÅ‚awa byÅ‚a przede wszystkim ukochana  Ziemia Å»uÅ‚awska oraz bezinteresowność, z jakÄ… dziaÅ‚aÅ‚ na jej terenie. KochaÅ‚ ludzi, pracÄ™ i poÅ›wiÄ™cenie dla innych  oraz  swoje miasto Nowy Dwór GdaÅ„ski.

 

Chciał być ciągle potrzebny i ciągle aktywny.

Odszedł od nas 14 grudnia 2012 roku po walce z chorobą.

 Takiego Go  bÄ™dziemy pamiÄ™tać.

Pogrzeb odbÄ™dzie siÄ™ w piÄ…tek 21 grudnia o godz. 12.00 w koÅ›ciele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Nowym Dworze GdaÅ„skim (różaniec w koÅ›ciele rozpocznie siÄ™ o 11.30).

Liczba wyświetleń: 1039