Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Edycja 2011. Drukuj Stworz PDF

 

W 2012 r. Gmina Stegna podpisała umowę na dotację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2011" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

CaÅ‚kowity koszt projektu wyniósÅ‚ 67 732,07 zÅ‚. Kwota uzyskanej dotacji wyniosÅ‚a 45 519,00 zÅ‚ i stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. PozostaÅ‚a kwota 22 213,07 zÅ‚ stanowi wkÅ‚ad wÅ‚asny mieszkaÅ„ców uczestniczÄ…cych w projekcie.

 

50% Å›rodków dotacji pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku i 50% Å›rodków dotacji pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska Gospodarki Wodnej.

 

W ramach realizacji projektu unieszkodliwionych zostaÅ‚o 50,94 Mg( tony ) wyrobów zawierajÄ…cych azbest z 17 nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usuniÄ™te zostaÅ‚y wyroby zawierajÄ…ce azbest wynosi 3 801 m².

 

Projekt miaÅ‚ na celu usuniÄ™cie wyrobów zawierajÄ…cych azbest terenu Gminy Stegna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego dziaÅ‚ania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków dziaÅ‚ania azbestu.

Liczba wyświetleń: 2404