Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Edycja 2011. Drukuj Stworz PDF

 

W 2012 r. Gmina Stegna podpisała umowę na dotację programu pn. „ Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna – edycja 2011" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Całkowity koszt projektu wyniósł 67 732,07 zł. Kwota uzyskanej dotacji wyniosła 45 519,00 zł i stanowi 70% kosztów kwalifikowanych projektu. Pozostała kwota 22 213,07 zł stanowi wkład własny mieszkańców uczestniczących w projekcie.

 

50% środków dotacji pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i 50% środków dotacji pochodzi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej.

 

W ramach realizacji projektu unieszkodliwionych zostało 50,94 Mg( tony ) wyrobów zawierających azbest z 17 nieruchomości położonych na terenie Gminy Stegna. Łączna powierzchnia pokryć dachowych, z których usunięte zostały wyroby zawierające azbest wynosi 3 801 m².

 

Projekt miał na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest terenu Gminy Stegna, a przez to wyeliminowanie szkodliwego działania i niebezpiecznych dla zdrowia skutków działania azbestu.

Liczba wyświetleń: 2279