Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zestawienie i wykorzystanie kwot na 2013 rok Drukuj Stworz PDF

Lp.

Sołectwo

Opis przedsięwzięcia

Kwota z podziałem na zadania

Kwota ogóÅ‚em

Wysokość limitu Å›rodków przypadajÄ…cych na soÅ‚ectwo

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony sołectw

Osoby odpowiedzialne za realizację ze strony Urzędu Gminy

1

Stegna

Wykonanie, montaż i transport tablicy infomacyjnej sołectwa.

2 000,00

27 251,00

27 251,00

M. Ogrodowski-sołtys,

J.Milczanowski

Kontynuacja tworzenia placu zabaw.

25251,00

   

J.Milczanowski

 

Jantar

Oprawa Dni Rybaka (zespóÅ‚ muzyczny, ochrona, wywóz nieczystoÅ›ci, nagrody)

4 000,00

26188,00

26188,00

J. Siwa-sołtys

J.Milczanowski

 

Remont schodów na przedÅ‚użeniu ul. Bursztynowej

2 000,00

   

 

W. Cieśluk

2

Monitoring plaży

2 000,00

 

R.Tokarski

Plan skate parku

1 230,00

 

J.Milczanowski

Budowa placu zabaw na boisku wiejskim

16 958,00

 

J.Milczanowski

3

Mikoszewo

Zakup i montaż mebli do Centrum Aktywności Lokalnej

7 600,00

26079,00

26079,00

I. Mickiewicz-sołtys

J.Milczanowski

Zakup sprzętu nagłaśniającego

8 000,00

   

J.Milczanowski

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży

1 500,00

 

R.Tokarski

Zakup sprzętu strażackiego

2 700,00

 

M.Sowiński

Konserwacja i zakup wyposażenia do parku

3 279,00

 

J.Milczanowski

Organizacja festynu

3 000,00

 

J.Milczanowski

4

Izbiska

Dokończenie placu zabaw

5 200,00

7900,00

7903,00

Z. Włuka-sołtys

J.Milczanowski

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

500,00

   

 

M.Sowiński

   

Zakup paliwa do kosiarki

200,00

   

 

J.Milczanowski

   

Wykonanie przejÅ›cia z sali gÅ‚ównej do kuchni (drzwi)

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

5

Przemysław

Dokończenie budowy obiektu socjalno-biurowego

10 000,00

14 361,00

14 361,00

I. Popielarz-sołtys

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu sportowego

3 300,00

   

 

R.Tokarski

   

PrzeglÄ…d techniczny kosiarki

361,00

   

 

J.Milczanowski

   

Dofinansowanie OSP Drewnica na sprzęt p. pożarowy

700,00

   

 

M.Sowiński

6

Drewnica

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

27251,00

27251,00

M. Arcabowicz - sołtys,

M.Sowiński

Zakup elementów na plac zabaw  w Drewnicy

1 000,00

   

J.Milczanowski

Utworzenie parku zgodnie z projektem zagospodarowania Centrum Wsi Drewnica kontynuacja

25 251,00

 

J.Milczanowski

7

Dworek  Niedźwiedzica

Remont drogi w miejscowości Niedźwiedzica (na odcinku od Państwa Irla do Państwa Porzuczek)

6 000,00

25916,00

25916,00

L. Stępień - sołtys

W. Cieśluk

Remont drogi w miejscowości Dworek (na odcinku od drogi powiatowej do Państwa Kluska)

6 000,00

   

W. Cieśluk

   

Remont świetlicy w miejscowości Dworek

2 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu p. pożarowego do OSP Drewnica

1 000,00

   

 

M.Sowiński

   

Wyposażenie świetlicy i kuchni w świetlicy w miejscowości Dworek

10 916,00

   

 

J.Milczanowski

8

Bronowo

Organizacja festynu wiejskiego (oprawa muzyczna, nagrody w konkursach)

1 500,00

21856,00

21856,00

J. Żytkowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżąca konserwacja kosiarki i kosy spalinowej oraz zakup paliwa do kosiarki: (olej, benzyna, olej napędowy)

500,00

   

J.Milczanowski

Utrzymanie boiska sportowego (koszenie, odchwaszczanie)

500,00

 

J.Milczanowski

Doposażenie OSP Bronowo

3 000,00

 

M.Sowiński

Bieżący remont maÅ‚ej sali Å›wietlicy i doposażenie (zakup materiaÅ‚ów i przyrzÄ…dów potrzebnych do wykonania remontu, drzwi, tablicy ogÅ‚oszeniowej i drabiny)

2 356,00

 

J.Milczanowski

Kontynuacja zagospodarowania terenu przy Å›wietlicy (zakup urzÄ…dzeÅ„ rekreacyjnych do zabaw, materiaÅ‚ów ogrodzeniowych, piasku, cementu, dokoÅ„czenie ogrodzenia)

14 000,00

 

J.Milczanowski

9

Rybina

Przebudowa drogi gminnej nr 179102 G, stanowiÄ…cej dziaÅ‚kÄ™ nr 267 w kieunku WisÅ‚y Królewieckiej.

10 000,00

18967,00

18967,00

J. Kogut  - soltys

W. Cieśluk

UrzÄ…dzenie placu zabaw w tym zakup elementów wyposażenia placu

6 000,00

   

J.Milczanowski

Organizacja imprez rekreacyjno-kulturalnych

2 967,00

 

J.Milczanowski

10

Chełmek

Brak wniosku

     

B.  Borkowska-Przyboojewska

 

11

Chełmek Osada

Utworzenie placu zabaw

6 000,00

12835,00

12835,00

J. Milczanowski - sołtys

J.Milczanowski

Bieżące utrzymanie boiska sportowego i sprzętu do koszenia

1 170,00

   

J.Milczanowski

Zakup materiaÅ‚ów i wyposażenia do wiaty drewnianej

4 500,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup wyposażenia i sprzętu pożarniczego dla OSP

1 165,00

     

M.Sowiński

12

Åšwierznica

Rekultywacja terenu zielonego-zakup trawy i paliwa

2 000,00

8911,00

8911,00

W. Gierszewska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup namiotu

3 000,00

   

 

J.Milczanowski

Organizacja spotkania integracyjnego

911,00

   

J.Milczanowski

   

Zakup sprzętu grającego i nagłaśniającego

3 000,00

 

J.Milczanowski

13

GÅ‚obica

Zakup płyt żelbetonowych na remont drogi gminnej nr 39

6 758,00

6 758,00

6758,00

S. Szal  SoÅ‚tys

W. Cieśluk

14

Chorążówka

Zakup płyt

6 949,00

6 949,00

6 949,00

K. Kos  - soÅ‚tys

W. Cieśluk

15

Tujsk

Doposażenie i dokończenie remontu pomieszczeń dla KGW

8 015,00

15015,00

15015,00

W. Kolasa

J.Milczanowski

Dokończenie remontu drogi P. Stefaniak do drogi gminnej nr 148

5 000,00

   

W. Cieśluk

   

Organizacja festynu

1 000,00

   

 

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 000,00

   

 

M.Sowiński

16

Stobiec

Zakup kosiarki wraz z paliwem

1 200,00

10 274,00

10 274,00

A. Machula  - soÅ‚tys

J. Szewczyk  - UG
A. Marcinkowski

J.Milczanowski

   

Zakup zmywarki

1 000,00

     

J.Milczanowski

   

Zakup sprzetu do OSP Tujsk

1 274,00

       
   

Remont nawierzchni tarasu, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Stobcu

5 800,00

     

J.Milczanowski

   

Organizacja spotkania integracyjnego

1 000,00

     

J.Milczanowski

17

Stegienka

Zakup elementów do placu zabaw oraz bramy i ogrodzenia

7 210,00

8 747,00

8 747,00

P. Hoppe-sołtys

J.Milczanowski

Zakup płyt yomb

1 500,00

   

W. Cieśluk

Elementy do naprawy wykaszarki spalinowej

37,00

 

J.Milczanowski

18

Żuławki

Zakup wyposażenia placu zabaw

15 000,00

22155,00

22155,00

D. Jarmuł-sołtys

J.Milczanowski

Pomoc dla OSP Drewnica (zakup deski ratowniczej)

1 500,00

   

M.Sowiński

Rozdzielnia energetyczna na potrzeby festynów i imprez okolicznoÅ›ciowych (skrzynka z dwoma gniazdami trójfazowymi i dwoma 220v, licznikiem oraz 50m kabla piÄ™ciożyÅ‚owego)

2 000,00

 

J.Milczanowski

Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz oprysku ("Roundup")

1 000,00

 

J.Milczanowski

Droga gminna w Żuławkach (zakup kruszywa, gruzu lub płyt na utwardzenie)

2 655,00

 

W. Cieśluk

19

Junoszyno

Uzbrojenie terenu pod plac zabaw (prÄ…d, woda)-kontynuacja

12 000,00

16651,00

16651,00

A. Górska-soÅ‚tys

W. Cieśluk

Poprawa estetyki wsi

2 651,00

   

J.Milczanowski

Organizacja festynów

2 000,00

 

J.Milczanowski

20

Stegienka  Osada

Remont drogi gminnej nr 179036 G, stanowiacej część działki nr 186. Odcinek drogi o nawierzchni bitumicznej w Stegience Osadzie

10 083,00

10 083,00

10 083,00

 

W. Cieśluk

21

Jantar  LeÅ›niczówka

Modernizacja świetlicy wiejskiej

11 000

11500

11500

T. Bryk-sołtys

J.Milczanowski

   

Bieżace utrzymanie placu zabaw

500

   

 

J.Milczanowski

22

Nowotna

Utworzenie placu zabaw wraz z atestem

8 000

14034

14034

A. Winkowska-sołtys

J.Milczanowski

Zakup wykaszarki, zapas paliwa i Å›rodków na chwasty

2 000

   

 

J.Milczanowski

Zakup tablic informacyjnych - 2 szt.

2 000

   

Liczba wyświetleń: 4793