Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs na nazwy jezior Drukuj Stworz PDF


Park Krajobrazowy „Mierzeja WiÅ›lana” zaprasza do udziaÅ‚u w konkursie, którego celem jest wymyÅ›lenie nazwy jezior znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie otuliny Parku.
Specyfika poÅ‚ożenia geograficznego oraz historii terenów Parku Krajobrazowego „Mierzeja WiÅ›lana” oraz jego otuliny sprawiÅ‚y, że na tym obszarze nie ma wielu jezior. SÄ… rzeki, kanaÅ‚y, rowy melioracyjne, oczka Å›ródpolne, starorzecza.
W zwiÄ…zku z Rokiem Jezior Pomorza ustanowionym w drodze uchwaÅ‚y nr 514/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku, Park Krajobrazowy Mierzeja WiÅ›lana w porozumieniu z Wójtem Gminy Stegna podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o nadaniu nazw dwóm jeziorom poÅ‚ożonym w gminie Stegna: bezimiennemu dotychczas zbiornikowi w Jantarze oraz przybrzeżnemu jezioru przy ujÅ›ciu WisÅ‚y Przekop w Mikoszewie, potocznie nazywanemu Jeziorem Mikoszewskim.
Zbiornik wodny w Jantarze od dawna przykuwaÅ‚ uwagÄ™ pracowników Parku. Jego wymiary i nieregularna linia brzegowa wskazujÄ… na jego naturalny charakter. Zbiornik widnieje na mapach z koÅ„ca XVIII wieku. Powierzchnia wynosi blisko 4 ha, a gÅ‚Ä™bokość siÄ™ga siedmiu metrów. Wszystko wskazuje na to, że jest to jezioro.
W zwiÄ…zku z tym ogÅ‚aszamy konkurs na nazwÄ™ naszych jezior – jeziorka w Jantarze i w Mikoszewie. W przypadku Jeziora Mikoszewskiego, być może zadecydujÄ… PaÅ„stwo o pozostawieniu jego dotychczasowej – potocznej nazwy lub zaproponujÄ… nowÄ…. Podpisane propozycje (imiÄ™ i nazwisko, adres, telefon kontaktowy autora) należy nadsyÅ‚ać pocztÄ… elektronicznÄ… na adres [email protected], lub tradycyjnie na adres Park Krajobrazowy „Mierzeja WiÅ›lana”, ul. GdaÅ„ska 2, 82-103 Stegna. Na listy czekamy do 31 stycznia 2013 roku.
Dla autorów najciekawszych propozycji czekajÄ… nagrody.
Liczba wyświetleń: 958