Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs na nazwy jezior Drukuj Stworz PDF


Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana” zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wymyślenie nazwy jezior znajdujących się na terenie otuliny Parku.
Specyfika położenia geograficznego oraz historii terenów Parku Krajobrazowego „Mierzeja Wiślana” oraz jego otuliny sprawiły, że na tym obszarze nie ma wielu jezior. Są rzeki, kanały, rowy melioracyjne, oczka śródpolne, starorzecza.
W związku z Rokiem Jezior Pomorza ustanowionym w drodze uchwały nr 514/XXV/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2012 roku, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana w porozumieniu z Wójtem Gminy Stegna podjął decyzję o nadaniu nazw dwóm jeziorom położonym w gminie Stegna: bezimiennemu dotychczas zbiornikowi w Jantarze oraz przybrzeżnemu jezioru przy ujściu Wisły Przekop w Mikoszewie, potocznie nazywanemu Jeziorem Mikoszewskim.
Zbiornik wodny w Jantarze od dawna przykuwał uwagę pracowników Parku. Jego wymiary i nieregularna linia brzegowa wskazują na jego naturalny charakter. Zbiornik widnieje na mapach z końca XVIII wieku. Powierzchnia wynosi blisko 4 ha, a głębokość sięga siedmiu metrów. Wszystko wskazuje na to, że jest to jezioro.
W związku z tym ogłaszamy konkurs na nazwę naszych jezior – jeziorka w Jantarze i w Mikoszewie. W przypadku Jeziora Mikoszewskiego, być może zadecydują Państwo o pozostawieniu jego dotychczasowej – potocznej nazwy lub zaproponują nową. Podpisane propozycje (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy autora) należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres pkmw@pomorskieparki.pl, lub tradycyjnie na adres Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”, ul. Gdańska 2, 82-103 Stegna. Na listy czekamy do 31 stycznia 2013 roku.
Dla autorów najciekawszych propozycji czekają nagrody.
Liczba wyświetleń: 889