Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogólnopolski Konkurs Grantowy: Program "Równać Szanse" 2013 Drukuj Stworz PDF

 

Polska Fundacja Dzieci i MÅ‚odzieży ogÅ‚osiÅ‚a Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci. W konkursie o dotacje do 40 000 zÅ‚ na dziaÅ‚ania trwajÄ…ce 15 miesiÄ™cy realizowane pomiÄ™dzy:

1 lipca 2013 r. a 30 listopada 2014 r. mogÄ… ubiegać siÄ™ organizacje pozarzÄ…dowe z miejscowoÅ›ci do 20 tysiÄ™cy mieszkaÅ„ców. Termin nadsyÅ‚ania wniosków mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00. Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosÅ‚e życie mÅ‚odzieży z terenów wiejskich i maÅ‚ych miast (do 20 000 mieszkaÅ„ców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejÄ™tnoÅ›ci spoÅ‚ecznych.

 

Ogólnopolski Konkurs Grantowy skÅ‚ada siÄ™ z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujÄ…cy przygotowujÄ… diagnozy Å›rodowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje siÄ™ część wnioskujÄ…cych) organizacje przygotujÄ… projekty.

 

Termin nadsyÅ‚ania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 8 marca 2013 roku o godzinie 24.00.

WiÄ™cej informacji można znaleźć na stronie Programu  www.rownacszanse.pl

Liczba wyświetleń: 1094