Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszych szkołach Drukuj Stworz PDF

 

Dnia 13 stycznia 2013 r. w Zespole Szkół w Stegnie i w Zespole Szkół w Tujsku odbyły się imprezy z okazji XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zebrane środki są przeznaczone na ratowanie życia dzieciom i godną opiekę medyczną seniorów.

 

 

logo2

 

W Stegnie zarówno dla dorosÅ‚ych, jak i dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. ByÅ‚o dużo Å›piewu, taÅ„ca i Å›miechu. ÅšpiewaÅ‚y zarówno dzieci z Publicznego Przedszkola w Stegnie jak również mÅ‚odzież z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie. MÅ‚odzież tej szkoÅ‚y przedstawiÅ‚a  także skecz „Mój synuÅ›”. ImprezÄ™ tÄ™ wspomogÅ‚y również zespoÅ‚y wokalne z SzkoÅ‚y Podstawowej w Jantarze i z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie. Nie lada przeżyciem byÅ‚o zobaczenie taÅ„czÄ…cych dzieci z ZespoÅ‚u Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy, czÅ‚onkowie Teatru TaÅ„ca i Ruchu „Pasja” tradycyjnie zachwycili publiczność oryginalnoÅ›ciÄ… i profesjonalizmem. OczywiÅ›cie impreza nie mogÅ‚aby siÄ™ odbyć bez pomocy osób dorosÅ‚ych.  W koÅ„cu w dużej mierze to oni przyczynili siÄ™ do zorganizowania tej uroczystoÅ›ci. Podczas imprezy wystÄ…piÅ‚ zespóÅ‚ muzyczny „Fale”, odbyÅ‚y siÄ™ licytacje m.in. zegarów z marmuru, grawerowanych wazonów, wejÅ›ciówek na basen w Stegnie, wizyt w gabinecie kosmetycznym i salonie fryzjerskim zabiegów w salonie piÄ™knoÅ›ci. Dzieci mogÅ‚y pobawić siÄ™ w suchym basenie wypeÅ‚nionym piÅ‚eczkami, a w tym czasie doroÅ›li mogli skorzystać z kawiarenki i skosztować kawy z ciastkami. Każdy mógÅ‚ spróbować domowego bigosu, wypić kubek czerwonego barszczu, zjeść krokieta, frytki, ziemniaczki z rozmarynem, czy prażonÄ… kukurydzÄ™. W sumie w Stegnie zebrano 6 881,47 zÅ‚.

 

W Zespole SzkóÅ‚ w Tujsku impreza rozpoczęła siÄ™ od wystÄ™pów mÅ‚odzieży szkolnej. NastÄ™pnie byÅ‚a prezentacja z okazji obchodów 40-lecia Gminy Stegna, gdzie można byÅ‚o zobaczyć wystawÄ™ fotograficznÄ…. Potem odbyÅ‚ byÅ‚ kiermasz przedmiotów podarowanych przez darczyÅ„ców. NajmÅ‚odsze dzieci skorzystaÅ‚y z możliwoÅ›ci pomalowania twarzy. wszyscy mogli skorzystać z kawiarenki, gdzie serwowano ciasto i napoje. Pod koniec nastÄ…piÅ‚a druga część wystÄ™pów mÅ‚odzieży szkolnej. Dzieci Å›piewaÅ‚y, taÅ„czyÅ‚y i graÅ‚y na instrumentach. W sumie w Tujsku zebrano 4 589,12 zÅ‚.

 

W obu miejscowoÅ›ciach wszyscy znakomicie siÄ™ bawili. ByÅ‚a to znakomita okazja do wyjÅ›cia z domu, spotkaÅ„ ze znajomymi, niezapomnianych przeżyć i możliwość podzielenia siÄ™ z innymi. Obie imprezy zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ okoÅ‚o godziny 20 „ÅšwiateÅ‚kiem do nieba”.


Wielkie podziÄ™kowania należą siÄ™ wszystkim, którzy przyczynili siÄ™ do organizacji tych imprez, tj. Radom Rodziców z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Stegnie i ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w Tujsku, dyrektorom placówek oÅ›wiatowych oraz nauczycielom i instruktorom przygotowujÄ…cym dzieci i mÅ‚odzież do wystÄ™pów, zespoÅ‚owi muzycznemu, osobom dbajÄ…cym o bufet, wystrój i oprawÄ™ muzycznÄ…. W tym miejscu nie zapominamy również o sponsorach i osobach, które w sposób finansowy wspomogÅ‚y ten szczytny cel. Wszystkim, serdecznie dziÄ™kujemy :-)

 

StegnaStegnaStegnaStegnaStegnaStegnaStegnaStegna

TujskTujskTujskTujskTujskTujskTujskTujskTujskTujskTujskTujsk

Liczba wyświetleń: 1252