Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konkurs Ofert Drukuj Stworz PDF

 

ZARZĄD POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

OGŁASZA
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Wysokość Å›rodków publicznych przeznaczonych na realizacjÄ™ zadania:

1. kultury i sztuki – 10.800,00 zÅ‚;

2. kultury fizycznej i sportu – 32.000,00  zÅ‚;

3. ochrony zdrowia – 8.000,00 zÅ‚;

4. turystyka i wypoczynek – 7.740,00 zÅ‚

Termin i warunki realizacji zadania:

1. termin realizacji zadania: od 15 lutego 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

2. miejsce realizacji zadania: Powiat Nowodworski i region pomorski

 Termin skÅ‚adania ofert:

Oferty na realizacjÄ™  wyżej  wymienionych  zadaÅ„ należy  skÅ‚adać od dnia ogÅ‚oszenia w nieprzekraczalnym

terminie do dnia 8 lutego 2013 r., do  godz. 15:30 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze GdaÅ„skim,

 

 

Więcej na stronie: //www.nowydworgdanski.pl/index.php?wiecej=1587&wiecej_news=1

Może jakieÅ› propozycje?  [email protected]

 

Liczba wyświetleń: 1029