Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Debata oksfordzka Drukuj Stworz PDF

 

 

Dnia 18 stycznia 2013 r. młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie pierwszy raz uczestniczyła w debacie oksfordzkiej. Debata została przeprowadzona w ramach projektu Fundacji Pokolenia - „Debatować po oksfordzku" - dofinansowanego ze środków Fundacji PZU (konkurs „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach”).

 

Debatę poprzedziły dwudniowe warsztaty prowadzone przez Pana Bartosza. Uczniowie trenowali autoprezentację, poznawali walory debaty i przygotowywali się do konkretnej roli w debacie.

 

MarszaÅ‚kiem debaty zostaÅ‚a Pani Jolanta Kwiatkowska - Wójt Gminy Stegna, a sekretarzem byÅ‚ Bartosz Rief.

Po stronie Propozycji zasiadali:

 1. Barbara Cyrzan,
 2. Cezary BÅ‚achowski,
 3. Paulina Szczęsna,
 4. Grzegorz Lampart,
 5. Wiktoria Gutkowska,
 6. Michalina Kwiatkowska,
 7. Patrycja Pawlikowska- Bobrowska,

a po stronie Opozycji zasiadali:

 1. Justyna Cyrzan,
 2. Małgorzata Włuka,
 3. Jakub Pietrzak,
 4. Kaja Adamowska,
 5. Klaudia Nurzyńska
 6. Łucja Olender,
 7. Klaudia Peret.

 

DebatÄ™ rozpoczęła Pani MarszaÅ‚ek, która przedstawiÅ‚a rys historyczny debaty oksfordzkiej i jej zasady. Uczestnicy debatowali nad tezÄ…: „Alkoholizm jest domenÄ… ludzi starszych”. Temat debaty zostaÅ‚ wylosowany przez JustynÄ™ Cyrzan spoÅ›ród 15 różnych tez. Debatowanie rozpoczÄ™li gÅ‚ówni mówcy (najpierw ze strony Propozycji, a nastÄ™pnie ze strony Opozycji), którzy mieli Å›ciÅ›le okreÅ›lony czas wypowiedzi. NastÄ™pnie drudzy mówcy rozwinÄ™li szczegóÅ‚owo wybrane wÄ…tki. Debata nie byÅ‚a ani razu przerwana. Po wypowiedzi ostatniego z mówców debata zostaÅ‚a zamkniÄ™ta. Na koniec gÅ‚os zabraÅ‚ BartÅ‚omiej Majzel - przewodniczÄ…cy Rady Rodziców, który w kilku zdaniach podsumowaÅ‚ debatÄ™. ZwyciÄ™zcÄ… debaty zostaÅ‚a Opozycja po przeprowadzonym gÅ‚osowaniu poÅ›ród zgromadzonej publicznoÅ›ci. Strona Opozycji udowodniÅ‚a, że alkoholizm nie jest tylko domenÄ… ludzi starszych, ale także dotyka ludzi mÅ‚odszych.

 

Debata przebiegaÅ‚a sprawnie. Strona Propozycji przedstawiÅ‚a wiele argumentów na poparcie tezy, natomiast strona Opozycji równie silnie jÄ… obalaÅ‚a. Podczas debaty padÅ‚o wiele trafnych stwierdzeÅ„. MÅ‚odzież w kulturalny sposób, Å›ciÅ›le trzymajÄ…c siÄ™ okreÅ›lonych ram czasowych broniÅ‚a swojego zdania. Pozostaje w nas wiara, że doroÅ›li nauczÄ… siÄ™ od naszej mÅ‚odzieży, jak należy dyskutować merytorycznie i kulturalnie, po prostu na wysokim poziomie.

 

Idea debat oksfordzkich narodziÅ‚a siÄ™ na przeÅ‚omie XVIII-XIX w. na Uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Do dnia dzisiejszego dziaÅ‚a tam nieprzerwanie Oxfordzka Unia Debatancka. CechÄ… debaty oksfordzkiej jest polemika dwóch drużyn na temat danej tezy. Każda z nich za pomocÄ… rożnych argumentów w kulturalny sposób broni albo atakujÄ™ sÅ‚uszność tezy.

 

Debata ma wiele zalet, m.in. uczy:

 • kultury wypowiedzi i poszanowania przeciwnej strony,
 • formuÅ‚owania myÅ›li oraz idei w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujÄ…cy,
 • tworzenia logicznych argumentów,
 • szukania dowodów na poparcie tezy,
 • doboru sÅ‚ów, pracy nad prawidÅ‚owÄ… dykcjÄ… i tonacjÄ… gÅ‚osu,
 • zjednania przychylnoÅ›ci sÅ‚uchaczy.

 

fot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w MikoszewieDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzka

Liczba wyświetleń: 1533