Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Debata oksfordzka Drukuj Stworz PDF

 

 

Dnia 18 stycznia 2013 r. młodzież z Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewie pierwszy raz uczestniczyła w debacie oksfordzkiej. Debata została przeprowadzona w ramach projektu Fundacji Pokolenia - „Debatować po oksfordzku" - dofinansowanego ze środków Fundacji PZU (konkurs „Wzbogacanie oferty edukacyjnej na terenach wiejskich i w małych miastach”).

 

Debatę poprzedziły dwudniowe warsztaty prowadzone przez Pana Bartosza. Uczniowie trenowali autoprezentację, poznawali walory debaty i przygotowywali się do konkretnej roli w debacie.

 

Marszałkiem debaty została Pani Jolanta Kwiatkowska - Wójt Gminy Stegna, a sekretarzem był Bartosz Rief.

Po stronie Propozycji zasiadali:

 1. Barbara Cyrzan,
 2. Cezary Błachowski,
 3. Paulina Szczęsna,
 4. Grzegorz Lampart,
 5. Wiktoria Gutkowska,
 6. Michalina Kwiatkowska,
 7. Patrycja Pawlikowska- Bobrowska,

a po stronie Opozycji zasiadali:

 1. Justyna Cyrzan,
 2. Małgorzata Włuka,
 3. Jakub Pietrzak,
 4. Kaja Adamowska,
 5. Klaudia Nurzyńska
 6. Łucja Olender,
 7. Klaudia Peret.

 

Debatę rozpoczęła Pani Marszałek, która przedstawiła rys historyczny debaty oksfordzkiej i jej zasady. Uczestnicy debatowali nad tezą: „Alkoholizm jest domeną ludzi starszych”. Temat debaty został wylosowany przez Justynę Cyrzan spośród 15 różnych tez. Debatowanie rozpoczęli główni mówcy (najpierw ze strony Propozycji, a następnie ze strony Opozycji), którzy mieli ściśle określony czas wypowiedzi. Następnie drudzy mówcy rozwinęli szczegółowo wybrane wątki. Debata nie była ani razu przerwana. Po wypowiedzi ostatniego z mówców debata została zamknięta. Na koniec głos zabrał Bartłomiej Majzel - przewodniczący Rady Rodziców, który w kilku zdaniach podsumował debatę. Zwycięzcą debaty została Opozycja po przeprowadzonym głosowaniu pośród zgromadzonej publiczności. Strona Opozycji udowodniła, że alkoholizm nie jest tylko domeną ludzi starszych, ale także dotyka ludzi młodszych.

 

Debata przebiegała sprawnie. Strona Propozycji przedstawiła wiele argumentów na poparcie tezy, natomiast strona Opozycji równie silnie ją obalała. Podczas debaty padło wiele trafnych stwierdzeń. Młodzież w kulturalny sposób, ściśle trzymając się określonych ram czasowych broniła swojego zdania. Pozostaje w nas wiara, że dorośli nauczą się od naszej młodzieży, jak należy dyskutować merytorycznie i kulturalnie, po prostu na wysokim poziomie.

 

Idea debat oksfordzkich narodziła się na przełomie XVIII-XIX w. na Uniwersytecie w Oxfordzie w Wielkiej Brytanii. Do dnia dzisiejszego działa tam nieprzerwanie Oxfordzka Unia Debatancka. Cechą debaty oksfordzkiej jest polemika dwóch drużyn na temat danej tezy. Każda z nich za pomocą rożnych argumentów w kulturalny sposób broni albo atakuję słuszność tezy.

 

Debata ma wiele zalet, m.in. uczy:

 • kultury wypowiedzi i poszanowania przeciwnej strony,
 • formułowania myśli oraz idei w sposób zorganizowany, klarowny i przekonujący,
 • tworzenia logicznych argumentów,
 • szukania dowodów na poparcie tezy,
 • doboru słów, pracy nad prawidłową dykcją i tonacją głosu,
 • zjednania przychylności słuchaczy.

 

fot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w Mikoszewiefot. Gimnazjum Nr 2 w MikoszewieDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzkaDebata oksfordzka

Liczba wyświetleń: 1435