Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wykaz nieruchomości stanowiących własnośc Gminy Stegna przeznaczonych do sprzedaży Drukuj Stworz PDF

L.p.

Nr działki

Księgi Wieczyste

Pow. w ha

Opis nieruchomości i przeznaczenie

Wartość nieruchomości w zł, terminy i warunki zapłaty

Położenie nieruchomości

Uwagi

1.

245/1

GD2M/00059359/5

0,0153

Działka niezabudowana, obrys zbliżony do wydłużonego prostokąta, teren płaski. Sąsiedztwo działki to zabudowa mieszkaniowa, po stronie wschodniej znajdują się obiekty wypoczynkowo-hotelowe. Działka położona po stronie północnej ulicy Gdańskiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odległości ok. 30m od niej. Działka przewidziana jest do pełnienia funkcji drogi dojazdowej do działek Nr 245/2 i 245/3. Zgodnie z m.p.z.p. działka przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych

23.000,00 zł – płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki z ulicy Gdańskiej przez działkę – drogę Nr 247

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

2.

245/2

GD2M/00059359/5

0,0700

Działka zabudowana jest budynkiem użytkowanym jako mieszkalny, nie zagospodarowana, ogrodzona, na działce znajdują się drewniany domek kampingowy i garaż stalowy, oba obiekty nie trwale związane z gruntem. Działka położona jest po stronie północnej ulicy Gdańskiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odległości ok. 30m od niej. Obrys działki regularny, teren płaski. Sąsiedztwo działki to zabudowa mieszkaniowa, po stronie wschodniej znajdują się obiekty wypoczynkowo-hotelowe. Działka położona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych

124.000,00 zł – płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki z ulicy Gdańskiej przez działkę – drogę nr 247 a następnie przez wydzieloną działkę nr 245/1

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%. Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

3.

245/3

GD2M/00059359/5

0,0700

Działka niezabudowana, nie zagospodarowana, porośnięta chwastami i samosiejkami drzew i krzewów. Działka położona jest po stronie północnej ulicy Gdańskiej, drogi wojewódzkiej Nr 501, w odległości ok. 60m od niej. Obrys działki regularny, teren płaski. Działka z trzech stron sąsiaduje z zabudową mieszkaniową, od strony wschodniej przylega do nieruchomości zabudowanej obiektami wypoczynkowo-hotelowymi. Działka położona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych.

124.000,00 zł – płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki z ulicy Gdańskiej przez działkę – drogę nr 247 a następnie przez wydzieloną działkę nr 245/1

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

4.

239/7

GD2M/00052095/7

0,1053

Działka o kształcie zbliżonym do litery L od strony południowej przylega do ulicy Gdańskiej a od strony zachodniej do ulicy Bursztynowej. Teren płaski, porośnięty samosiejkami, zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z uwagi na stan techniczny i położenie przewidzianym do rozbiórki. Działka położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i obiektu użyteczności publicznej. Przy granicy zachodniej działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. W części północnej działki przy ulicy gdańskiej znajduje się drewniany obiekt handlowy przewidziany również do rozbiórki. Działka położona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych.

184.000,00 zł - płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej lub z ulicy Gdańskiej. Nawierzchnie ulic utwardzone asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

5.

239/8

GD2M/00052095/7

0,1042

Działka w kształcie zbliżonym do prostokątnego, w granicach płaska. Działka od strony zachodniej przylega do ulicy Bursztynowej, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przy granicy zachodniej działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Przy granicy południowej działki znajduje się przybudówka budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce sąsiedniej. Działka położona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych.

186.000,00 zł -  płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

6.

239/9

GD2M/00052095/7

0,1363

Działka niezabudowana, o kształcie zbliżonym do prostokątnego z wcięciem w narożniku północno-zachodnim, w granicach płaska. Działka od strony zachodniej przylega do ulicy Bursztynowej. Działka położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Przy granicy zachodniej działki znajduje się napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia. Działka położona w obszarze uzbrojonym w media komunalne. W m.p.z.p. przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczalnością usług nieuciążliwych.

226.000,00 zł -  płatna w całości przed podpisaniem aktu notarialnego

Jantar, dojazd do działki bezpośrednio z ulicy Bursztynowej o nawierzchni utwardzonej asfaltobetonem z chodnikami dla pieszych.

Nabywca zostanie wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Do wylicytowanej ceny w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.  Nieruchomość nie jest obciążona prawem na rzecz osób trzecich.

 

Liczba wyświetleń: 2497