Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rodzaje Alarmów Drukuj Stworz PDF

                                                                                          

  SYGNAŁY ALARMOWE 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogÅ‚oszenia alarmów

Sposób odwoÅ‚ania alarmów

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

- Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty


- NastÄ™pujÄ…ce po sobie sekwencje dÅ‚ugich dźwiÄ™ków sygnaÅ‚ów dźwiÄ™kowych pojazdów, gwizdków, trÄ…bek lub innych przyrzÄ…dów na sprężone powietrze w stosunku 3:1;
w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny
dla ....................

Znak czerwony najlepiej
w kształcie kwadratu

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm powietrzny dla .....................

2

Alarm o skażeniach

- Przerywany modulowany dźwięk syreny


- Sekwencja krótkich sygnaÅ‚ów wydawanych sygnaÅ‚em dźwiÄ™kowym pojazdu lub innym podobnym urzÄ…dzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1,
w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach ................. (podać rodzaj skażenia)
dla ...................

Znak czarny najlepiej
w ksztaÅ‚cie trójkÄ…ta

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o skażeniach
dla ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE 

Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogÅ‚oszenia komunikatu

Sposób odwoÅ‚ania komunikatu

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego
przekazu

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego przekazu

1

Uprzedzenie

o  zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ............. około godz. ......... min. ......... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ............................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ......................... (rodzaj skażenia)
dla ........................

2

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu i sposobie postÄ™powania mieszkaÅ„ców

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ...........
dla .............................


   Podstawa: RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów   
                  wykrywania skażeÅ„ 
i wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 Nr 191, poz.1415)

 

Liczba wyświetleń: 1231