Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rodzaje Alarmów Drukuj Stworz PDF

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłaszania alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(poda& przyczyn%, rodzaj alarmu itp.)

.............................
dla ............................

Znak żółty

w kształcie trójkąta

lub w uzasadnionych

przypadkach innej

figury geometrycznej

2.

Odwołanie
 alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

.............................
dla ...........................

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środków masowego
przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1.

Uprzedzenie

o  zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ............. około godz. ......... min. ......... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ............................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

2.

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

3.

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców ………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas

wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

Podstawa: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i                  powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz.96 ).

 

Liczba wyświetleń: 1108