Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Rodzaje Alarmów Drukuj Stworz PDF

 

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

 

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogÅ‚aszania alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1.

Ogłoszenie alarmu

SygnaÅ‚ akustyczny – modulowany dźwiÄ™k syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 Uwaga! Uwaga! Uwaga! OgÅ‚aszam alarm

(poda& przyczyn%, rodzaj alarmu itp.)

.............................
dla ............................

Znak żóÅ‚ty

w ksztaÅ‚cie trójkÄ…ta

lub w uzasadnionych

przypadkach innej

figury geometrycznej

2.

Odwołanie
 alarmu

SygnaÅ‚ akustyczny – ciÄ…gÅ‚y dźwiÄ™k syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 Uwaga! Uwaga! Uwaga! OdwoÅ‚ujÄ™ alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

.............................
dla ...........................

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

 

Lp.

Rodzaj
komunikatu

Sposób ogÅ‚oszenia komunikatu

Sposób odwoÅ‚ania komunikatu

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego
przekazu

akustyczny system alarmowy

Å›rodków masowego przekazu

1.

Uprzedzenie

o  zagrożeniu

skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie ............. około godz. ......... min. ......... może nastąpić skażenie .............................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ............................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

2.

Uprzedzenie

o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

3.

Uprzedzenie

o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie

postÄ™powania mieszkaÅ„ców ………………

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas

wystÄ…pienia i wytyczne dla mieszkaÅ„ców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .........................
(rodzaj skażenia)
dla ........................

Podstawa: RozporzÄ…dzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeÅ„ i                  powiadamiania o ich wystÄ…pieniu oraz wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci organów w tych sprawach ( Dz. U. 2013 Nr 0, poz.96 ).

 

Liczba wyświetleń: 1134