Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

I Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego - Stegna contra Sztutowo Drukuj Stworz PDF

Dnia 20.02.2013 r. w Sali Widowiskowej GOK w Stegnie odbyÅ‚ siÄ™ I MiÄ™dzyÅ›wietlicowy Turniej Tenisa StoÅ‚owego - Stegna contra Sztutowo. W sportowych zmaganiach uczestniczyÅ‚y dzieci i mÅ‚odzież ze Å›wietlicy Å›rodowiskowej w Sztutowie oraz ze Å›wietlicy wiejskiej w Stegnie. Turniej zostaÅ‚ podzielony na dwie kategorie wiekowe:

I grupa - SP (16 osób)
II grupa - GIM oraz uczniowie szkóÅ‚ ponadgimnazjalnych (16 osób)
 
Po zaciętej rywalizacji, przyznano następujące nagrody:
 
SP
I miejsce - KACPER SKWARZEC (świetlica środowiskowa w Sztutowie)
II miejsce - MACIEJ ZAWROTNIAK (świetlica wiejska w Stegnie)
III miejsce - MAJA CHOJNACKA (świetlica środowiskowa w Sztutowie)
IV miejsce - PAULA MILCZANOWSKA (świetlica wiejska w Stegnie)
 
GIM + ponadgimnazjalne
I miejsce - MACIEJ RANOSZEK (świetlica środowiskowa w Sztutowie)
II miejsce - DAMIAN RÓÅ»YCKI (Å›wietlica wiejska w Stegnie)
III miejsce - KRZYSZTOF KLIMOWICZ (świetlica wiejska w Stegnie)
IV miejsce - KAMIL KRZYŻANOWSKI (świetlica środowiskowa w Sztutowie)
 
 
Turniej zostaÅ‚ zainicjowany dziÄ™ki wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy Å›wietlicÄ… wiejskÄ… w Stegnie (opiekun Alicja Krysiewicz) a Å›wietlicÄ… Å›rodowiskowÄ… w Sztutowie (opiekun Alina Niedzielska). PrzedsiÄ™wziÄ™cie odbyÅ‚o siÄ™ dziÄ™ki wsparciu Stowarzyszenia "KULTURALNI" ze Stegny oraz Gminnego OÅ›rodka Kultury w Stegnie. Nagrody ufundowali: Å›wietlica Å›rodowiskowa w Sztutowie, Stowarzyszenie "KULTURALNI" oraz Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie.
 
Uczestnikom Turniej bardzo siÄ™ podobaÅ‚ i liczÄ… na rewanż ;-) Nasza incjatywa wspiera sportowego ducha rywalizacji oraz pozwoliÅ‚a zaktywizować oraz zintegrować dzieci i mÅ‚odzież z dwóch gmin Powiatu Nowodworskiego.




Liczba wyświetleń: 1328