Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ferie w Gimnazjum Publicznym Nr 2 w Mikoszewie Drukuj Stworz PDF

 

W ubiegÅ‚Ä… sobotÄ™ (16.02.) w    Mikoszewie, wspólnym ogniskiem, zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia feryjne dla dzieci i mÅ‚odzieży z naszej gminy. PrzedsiÄ™wziÄ™cie mogÅ‚o zostać zrealizowane dziÄ™ki funduszom  Gminnej Komisji RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych oraz wpÅ‚atom rodziców (w przypadku zajęć z narciarstwa biegowego)

ZajÄ™cia z narciarstwa biegowego wyÅ‚oniÅ‚y kilkoro „nastÄ™pców” Justyny Kowalczyk. Nie obyÅ‚o siÄ™ bez spektakularnych upadków, ale nauka wbrew pozorom, nie byÅ‚a prosta. Cieszy, fakt, że grupa 30 uczestników w prawie niezmienionym skÅ‚adzie dotrwaÅ‚a do koÅ„ca zajęć. Równolegle do narciarstwa biegowego odbywaÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia plastyczno-rekreacyjne dla  grupy wiekowej (2-13l.),  sportowo-rekreacyjna w przedziale   (13-18l.), oraz V Turniej Tenisa StoÅ‚owego dla dzieci i dorosÅ‚ych. ZajÄ™cia byÅ‚


ZajÄ™cia nie odbyÅ‚yby siÄ™ bez zaangażowania : Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju -"Aktywni Razem", dyr. Publicznego Gimnazjum Nr 2 Katarzynie Janowskiej, ks. Proboszczowi Markowi Witkowskiemu, rodziców uczniów oraz przychylnoÅ›ci i pomocy pracowników Gminnej Komisji RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych.


Zrealizowane zajÄ™cia sportowo-rekreacyjno-plastyczne stanowiÄ… alternatywÄ™ dla zdrowego i pożytecznego spÄ™dzenia ferii jako jedna z form skutecznego przeciwdziaÅ‚ania alkoholizmowi oraz innym uzależnieniom. W znacznym stopniu rozwijajÄ… także wszechstronne umiejÄ™tnoÅ›ci uczestników i wpÅ‚ywajÄ… na poprawÄ™ kondycji fizycznej

Wszystkim serdecznie dziÄ™kujemy.  

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2013-03-01 08:14:21 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:10:24 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:09:35 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:09:03 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:08:29 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:08:19 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:08:05 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:07:53 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:07:37 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:07:26 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:07:16 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:07:00 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:06:46 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:06:30 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:06:18 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:06:06 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:05:49 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:05:29 Referat Rozwoju i Inwestycji
załącznik 2013-03-01 08:04:52 Referat Rozwoju i Inwestycji
Liczba wyświetleń: 991