Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŻUŁAWKI Drukuj Stworz PDF

Dnia 18.03.2013r. odbędzie się spotkanie wiejskie mieszkańców wsi Żuławki i Książęce Żuławki w świetlicy we wsi Żuławki. Zaproszeni zostali Wójt Gminy – Pani Jolanta Kwiatkowska, Zastępca Wójta – Pan Krzysztof Swat, Dyrektor Zakładu Komunalnego
Mierzeja – Pan Cezary Malinowski oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim – Pan Andrzej Suszek.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 rok.
  2. Omówienie funduszu na rok bieżący.
  3. Przedstawienie konkursu organizowanego przez GOK
  4. Festyn wiejski
  5. Projekt drogi Dworek – Mikoszewo
  6. Kanalizacja, dodatkowe liczniki  wody
  7. „Ustawa śmieciowa”
  8. Sprawy zgłoszone przez mieszkańców sołectwa

Na spotkanie zapraszają Sołtys Dawid Jarmuł wraz z Radą Sołecką.

Liczba wyświetleń: 697