Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŻUŁAWKI Drukuj Stworz PDF

Dnia 18.03.2013r. odbÄ™dzie siÄ™ spotkanie wiejskie mieszkaÅ„ców wsi Å»uÅ‚awki i Książęce Å»uÅ‚awki w Å›wietlicy we wsi Å»uÅ‚awki. Zaproszeni zostali Wójt Gminy – Pani Jolanta Kwiatkowska, ZastÄ™pca Wójta – Pan Krzysztof Swat, Dyrektor ZakÅ‚adu Komunalnego
Mierzeja – Pan Cezary Malinowski oraz Dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych w Nowym Dworze GdaÅ„skim – Pan Andrzej Suszek.

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Sprawozdanie z pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej za 2012 rok.
  2. Omówienie funduszu na rok bieżący.
  3. Przedstawienie konkursu organizowanego przez GOK
  4. Festyn wiejski
  5. Projekt drogi Dworek – Mikoszewo
  6. Kanalizacja, dodatkowe liczniki  wody
  7. „Ustawa Å›mieciowa”
  8. Sprawy zgÅ‚oszone przez mieszkaÅ„ców soÅ‚ectwa

Na spotkanie zapraszają Sołtys Dawid Jarmuł wraz z Radą Sołecką.

Liczba wyświetleń: 728