Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONSULTACJE SPOŁECZNE Drukuj Stworz PDF

Konsultacje społeczne w sprawie dokumentu pt. „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – aktualizacja 2012”

 

Stosownie do art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,  poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska informuje o sporządzeniu i skierowaniu do konsultacji społecznych projektu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – aktualizacja 2012”.

 

Informuje się o możliwości zapoznania się z projektem w/w dokumentu w siedzibie Urzędu Gminy w Stegnie  w Referacie gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej (pokój nr 5) oraz do pobrania poniżej.

 

Uwagi i wnioski do opracowania projektu dla gminy Stegna można składać w następujący sposób:

 

  1. Na piśmie w Referacie gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony środowiska i działalności gospodarczej (pokój nr 5) lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34,     82-103 Stegna.
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres gmina@stegna.pl lub ewelina.charkiewicz@stegna.pl lub na nr faksu (55) 247-83-95

 

W terminie do: 4 kwietnia 2013 r.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik konsultacje 2013-03-13 14:18:12 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna V 2013-03-13 14:16:24 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna IV 2013-03-13 14:16:06 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna III 2013-03-13 14:15:48 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna II 2013-03-13 14:15:30 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna I 2013-03-13 14:15:09 Charkiewicz Ewelina
załącznik wstęp 2013-03-13 14:14:30 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 955