Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

KONSULTACJE SPOŁECZNE Drukuj Stworz PDF

Konsultacje spoÅ‚eczne w sprawie dokumentu pt. „Projekt zaÅ‚ożeÅ„ do planu zaopatrzenia w ciepÅ‚o, energiÄ™ elektrycznÄ… i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – aktualizacja 2012”

 

Stosownie do art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 89 poz.625 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostÄ™pnianiu informacji o Å›rodowisku i jego ochronie, udziale spoÅ‚eczeÅ„stwa w ochronie Å›rodowiska oraz o ocenach oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko (Dz. U. Nr 199,  poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska informuje o sporzÄ…dzeniu i skierowaniu do konsultacji spoÅ‚ecznych projektu „Projekt zaÅ‚ożeÅ„ do planu zaopatrzenia w ciepÅ‚o, energiÄ™ elektrycznÄ… i paliwa gazowe dla Gminy Stegna – aktualizacja 2012”.

 

Informuje siÄ™ o możliwoÅ›ci zapoznania siÄ™ z projektem w/w dokumentu w siedzibie UrzÄ™du Gminy w Stegnie  w Referacie gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony Å›rodowiska i dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (pokój nr 5) oraz do pobrania poniżej.

 

Uwagi i wnioski do opracowania projektu dla gminy Stegna można skÅ‚adać w nastÄ™pujÄ…cy sposób:

 

  1. Na piÅ›mie w Referacie gospodarki komunalnej, rolnictwa, ochrony Å›rodowiska i dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej (pokój nr 5) lub przesÅ‚ać pocztÄ… na adres UrzÄ…d Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34,     82-103 Stegna.
  2. Za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub [email protected] lub na nr faksu (55) 247-83-95

 

W terminie do: 4 kwietnia 2013 r.

 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik konsultacje 2013-03-13 14:18:12 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna V 2013-03-13 14:16:24 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna IV 2013-03-13 14:16:06 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna III 2013-03-13 14:15:48 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna II 2013-03-13 14:15:30 Charkiewicz Ewelina
załącznik Stegna I 2013-03-13 14:15:09 Charkiewicz Ewelina
załącznik wstÄ™p 2013-03-13 14:14:30 Charkiewicz Ewelina
Liczba wyświetleń: 1090