Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PŁUKANIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Drukuj Stworz PDF

Centralny Wodociąg Żuławski sp. z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje

iż z uwagi na budowę ronda w Nowym Dworze Gdańskim przyspiesza termin wiosennego płukania sieci wodociągowej. Rozpoczęcie płukania od dnia 12.03.2013. Planowane zakończenie dnia 25.04.2013r.

PÅ‚ukanie bÄ™dzie prowadzone w godzinach nocnych tj. 23,00 do 4,00. MogÄ… wówczas wystÄ…pić zaniki w dostawie wody, spadki ciÅ›nienia oraz pogorszenie jej jakoÅ›ci w ciÄ…gu dnia. Za wszelkie niedogodnoÅ›ci, wynikajÄ…ce z powyższych dziaÅ‚aÅ„ CWÅ» przeprasza odbiorców.

Liczba wyświetleń: 1016