Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Internetowa ankieta dotycząca uatrakcyjnienia infrastruktury na plażach... Drukuj Stworz PDF

"Pragniemy poinformować, że UrzÄ…d Miejski w GdaÅ„sku uruchomiÅ‚ internetowÄ… ankietÄ™ dotyczÄ…cÄ… uatrakcyjnienia infrastruktury na plażach. Na podstawiezebranych opinii gdaÅ„skie kÄ…pieliska już wkrótce wzbogacÄ… siÄ™ o zupeÅ‚nienowe rozwiÄ…zania i elementy wyposażenia.
 
GdaÅ„sk uruchamia w sezonie letnim 7 kÄ…pielisk. SÄ… one jednymi z najlepszychw Europie. ÅšwiadczÄ… o tym przyznawane corocznie tytuÅ‚y BÅ‚Ä™kitnej Flagi. Tojednak za maÅ‚o, by spocząć na laurach. Miasto GdaÅ„sk chce stale podnosićjakość usÅ‚ug na plażach, tak by byli z nich zadowoleni zarówno mieszkaÅ„cynaszego miasta, jak i turyÅ›ci. W zwiÄ…zku z tym przygotowaliÅ›my specjalnÄ…ankietÄ™ na temat jakoÅ›ci usÅ‚ug na kÄ…pieliskach. Celem ankiety jest poznanieopinii i potrzeb mieszkaÅ„ców i turystów na temat zagospodarowania gdaÅ„skichplaż. Zarekomendowane rozwiÄ…zania, przyjazne dla wszystkich użytkownikówplaż, zostanÄ… rozpatrzone, a nastÄ™pne w miarÄ™ możliwoÅ›ci budżetowych miastawdrożone w życie.
Ankieta bÄ™dzie aktywna przez najbliższe trzy tygodnie. Po jej zakoÅ„czeniuprzeanalizujemy wyniki i przystÄ…pimy do realizacji wybranych rozwiÄ…zaÅ„. 
Ankieta jest dostępna pod adresem:
http://plaze.badanie.net/
Zapraszamy do jej wypełniania!"
Katarzyna Malinowska
Gdański Obszar Metropolitalny

Liczba wyświetleń: 967