Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spektakl "Bleee" - Teatr Tańca i Ruchu Pasja Drukuj Stworz PDF

14 marca 2013 r. Teatr Tańca i Ruchu Pasja wystąpił dla młodzieży szkolnej na sali widowiskowej w Mikoszewie, gdzie przedstawili bajkę autorstwa Maliny Prześlugi pod tytułem „Bleee…”.

 

Spektakl powstaÅ‚ w ramach projektu „Lato w teatrze”. MÅ‚odzi aktorzy przygotowywali siÄ™ do wystÄ™pu w Å»uÅ‚awskim OÅ›rodku Kultury w Nowym Dworze GdaÅ„skim tylko przez dwa tygodnie.  Wyreżyserowanie sztuki w tak krótkim czasie jest niesamowitym wyzwaniem. PodjÄ…Å‚ siÄ™ go RadosÅ‚aw NatkaÅ„ski - twórca Teatru TaÅ„ca i Ruchu Pasja. Pod czujnym okiem tego charyzmatycznego i utalentowanego choreografa, mÅ‚odzież szlifowaÅ‚a swoje umiejÄ™tnoÅ›ci aktorskie, taneczne i wokalne.

 

GÅ‚ównym bohaterem dramatu „Bleee…” jest Franek - paź królowej drugiego i póÅ‚ stopnia, który caÅ‚e życie marzyÅ‚ by grać na trÄ…bce, ale nie mógÅ‚ tego robić, bo miaÅ‚ obowiÄ…zek sÅ‚użyć stale nieobecnej królowej motyli. Franek odważa siÄ™ zakwestionować istnienie królowej motyli, co spotyka siÄ™ z ogólnym niezrozumieniem i oburzeniem obywateli motylego paÅ„stwa. Paź próbuje przekonać inne motyle do swoich racji poprzez zadawanie im pytaÅ„: Jak wyglÄ…da królowa? Czy ktoÅ› jÄ… w ogóle widziaÅ‚? Czy królowa w ogóle istnieje? Za wypowiedzenie posÅ‚uszeÅ„stwa i niewiarÄ™ w istnienie królowej niepokorny paź stanÄ…Å‚ przed motylim sÄ…dem i zostaÅ‚ skazany na zamkniÄ™cie na pÄ™tli autobusowej przy ulicy Kaczej. W starym autobusie nr 64 ma on dokoÅ„czyć swego żywota poprzez uduszenie lub rozbicie siÄ™ o szybÄ™. MÅ‚ody paź przyjmuje wyrok ze spokojem i  godnoÅ›ciÄ…. Woli zginąć niż wierzyć w coÅ› czego nie ma.

 

W „nowym domu” mÅ‚ody paź królowej nie jest jednak sam, gdyż autobus zamieszkuje spora grupa oryginalnych mieszkaÅ„ców tj.: Daria - tÅ‚usta larwa motyla, Wiktor - pajÄ…k bez nóg, MaÅ„ka - osa bez żądÅ‚a, Antonio i Banderas - dwa karaluchy, Komar - który ciÄ…gle Å›pi i Bleee - o którym nic bliżej nie wiadomo. Część owadów mieszka tutaj z wyboru, a inni to takie same wyrzutki spoÅ‚eczne jak paź królowej. WiÄ™kszość z nich nie wierzy w siebie i czuje, że sÄ… grubi, brzydcy i niepotrzebni.

 

W autobusie, o którym istnieniu zapomniaÅ‚ Å›wiat rozpoczyna siÄ™ niezwykÅ‚a historia, która uczy czym jest przyjaźń i tolerancja. Spektakl uczy także wiary w siebie i we wÅ‚asne marzenia. ZachÄ™ca do porzucania utartych norm i szukania wÅ‚asnego talentu. Pokazuje, że piÄ™kno jest w każdym z nas.

 

Na koÅ„cu do gimnazjalistów przemówiÅ‚ reżyser i choreograf spektaklu - RadosÅ‚aw NatkaÅ„ski. PrzedstawiÅ‚ aktorów, zachÄ™ciÅ‚ mÅ‚odzież do przyjrzenia siÄ™ im, gdyż część z nich to ich koleżanki i koledzy ze szkoÅ‚y podstawowej i z gimnazjum, którzy znaleźli w Å¼yciu swojÄ… pasjÄ™ i swój talent. To mÅ‚odzież z ambicjami, której chce siÄ™ coÅ› osiÄ…gnąć, a nie tylko siedzieć przed telewizorem. MÅ‚odzi aktorzy mogÄ… być dla innych przykÅ‚adem i dowodem, że nie ważne jest skÄ…d siÄ™ pochodzi, jak siÄ™ wyglÄ…da, bo w życiu najważniejsza jest wiara i chęć dziaÅ‚ania, wtedy wszystko można osiÄ…gnąć.

 

Å»aden opis nie zastÄ…pi jednak wrażeÅ„ jakie daje obejrzenie spektaklu. Ciekawa, nieco mroczna sceneria i znakomicie dobrana muzyka wprowadza nas w odpowiedni nastrój, uruchamia nasze emocje i wyostrza zmysÅ‚y. Fantastyczny dobór piosenek, sporo taÅ„ca na wysokim poziomie i niesamowicie dojrzaÅ‚a gra aktorska mÅ‚odych wykonawców dopeÅ‚niajÄ… resztÄ™.

 

SztukÄ… byli zachwyceni zarówno doroÅ›li, jak i mÅ‚odzież szkolna, która jest bardzo wymagajÄ…ca widowniÄ…, widać byÅ‚o, że wszyscy sÄ… pod wielkim wrażeniem. Dowodem na to, jak wciÄ…gajÄ…ca byÅ‚a sztuka, jest choćby to, że nikomu z gimnazjalistów nie przyszÅ‚o do gÅ‚owy by przeszkadzać w przedstawieniu.

 

Blee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - PasjaBlee - Pasja

 

Liczba wyświetleń: 1106