Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja ogłasza nabór wniosków w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013 Drukuj Stworz PDF

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla tzw. małych projektów w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 2 do 29 kwietnia 2013 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja,

Więcej informacji dot. zakresu małych projektów  oraz wzory wniosków  na stronach www.zulawyimierzeja.org.pl zakładka Aktualności

Liczba wyświetleń: 927