Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA ŚWIERZNICA Drukuj Stworz PDF

Sołtys sołectwa Świerznica

zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Świerznica

na dzień 22.04.2013r.(poniedziałek) o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Rybinie

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności sołectwa za 2012 rok.

2. Omówienie zasad wdrożenia nowej ustawy utrzymania czystości i porządku w Gminie

3. Sprawy różne.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu.  

Sołtys i Rada Sołecka

Liczba wyświetleń: 655