Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA JUNOSZYNO Drukuj Stworz PDF

Sołtys Sołectwa Junoszyno

zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Junoszynie

na dzień 23 kwietnia 2013 r. o godz. 1800
w Pensjonacie Złota Polana w Junoszynie

 

Porządek zebrania:

1. Sprawozdanie z działalności sołectwa za 2012 rok.

2.Omówienie zasad wdrożenia nowej ustawy utrzymania czystości i porządku w Gminie.

3. Zmiany w funduszu sołeckim na 2013 rok. 

4. Sprawy różne.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do udziału w zebraniu.

 

                                                                            Sołtys i Rada Sołecka

Liczba wyświetleń: 895