Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

XXXII SESJA RADY GMINY STEGNA Drukuj Stworz PDF

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

zwołuję:

XXXII Sesję Rady Gminy Stegna na dzień 25 kwietnia 2013 r. o godz. 900 w Domu Ludowym w Rybinie.

Proponowany porzÄ…dek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Zatwierdzenie porzÄ…dku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.
  5. Interpelacje i zapytania Radnych.
  6. Informacje Wójta o pracy w okresie miÄ™dzy sesjami.
  7. Sprawozdanie z realizacji Programu WspóÅ‚pracy Gminy Stegna w 2012 roku z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz innymi podmiotami prowadzÄ…cymi dziaÅ‚alność pożytku publicznego.
  8. Przygotowanie do sezonu letniego.
  9. Podjęcie uchwał w sprawie:

9.1.zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2013,

9.2.zmiany uchwały Nr XXVIII/259/2012 Rady Gminy Stegna z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stegna na lata 2013-2025,

9.3.zabezpieczenia Å›rodków finansowych na realizacjÄ™ zadania „Kanalizacja sanitarna Drewnica, PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki”,

9.4.wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnej na okres 2 lat, działki Nr 160/1 położonej w miejscowości Stobiec,

9.5.zmiany zaÅ‚Ä…cznika nr 4 do UchwaÅ‚y Nr XXXVI/284/94 Rady Gminy Stegna z dnia 28 kwietnia 1994 r. w sprawie wykupu dziaÅ‚ek zajÄ™tych pod budowÄ™ dróg i ulic poÅ‚ożonych we wsiach: Stegna, Junoszyno, Jantar, Stobiec zmienionego UchwaÅ‚Ä… Nr XXIII/166/04 Rady Gminy Stegna z dnia 27 października 2004 r.

10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i informacje.                                                                                                                             

                                                                                             

                                                                                              PrzewodniczÄ…ca Rady

                                                                                              (-)Dorota Chojna

Liczba wyświetleń: 1065