Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gimnazjaliści zdawali egzamin Drukuj Stworz PDF

90 uczniów III klas z 3. gimnazjów w naszej gminie przystąpiło w dniach 23-24 kwietnia 2013 r. do pisania egzaminu gimnazjalnego. We wtorek uczniowie pisali test z wiedzy humanistycznej, w środę z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, a czwartek z języka obcego.


W naszej gminie najwiÄ™cej uczniów wybraÅ‚o egzamin z jÄ™zyka angielskiego, a na drugim miejscu z jÄ™zyka niemieckiego. Egzamin z jÄ™zyka obcego byÅ‚ przeprowadzany na dwóch poziomach. Poziom podstawowy zdawali wszyscy uczniowie, a rozszerzony tylko ci, którzy w gimnazjum kontynuujÄ… naukÄ™ wybranego jÄ™zyka obcego rozpoczÄ™tÄ… w szkole podstawowej.

 

Wszystko przebiegÅ‚o zgodnie z procedurami. Każda szkoÅ‚a speÅ‚niÅ‚a warunki okreÅ›lone przepisami bhp i zapewniÅ‚a piszÄ…cej mÅ‚odzieży samodzielność pracy. Po zakoÅ„czeniu każdej części egzaminu zakodowane prace zostaÅ‚y przy uczniach zapakowane w bezpieczne koperty i odebrane przez kurierów. Prace egzaminacyjne uczniów trafiÅ‚y do OkrÄ™gowych Komisji Egzaminacyjnych, gdzie bÄ™dÄ… sprawdzane przez specjalnie przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów oraz elektroniczne czytniki.

 

Na wyniki egzaminów przyjdzie nam poczekać do czerwca. Wszystkim życzymy jak najlepszych wyników.

 

uczennica losuje miejsce

uczeń losuje miejsce

uczennica zajmuje miejsce

uczniowie oczekują na rozpoczęcie egzaminu z j. angielskiego

uczniowie oczekują na rozpoczęcie egzaminu z j. angielskiegouczniowie oczekują na rozpoczęcie egzaminu z j. angielskiego

 

Liczba wyświetleń: 1107