Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Działalność Przewodniczącej Rady Gminy między sesjami. Drukuj Stworz PDF

Udział w mszy św. i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Dworze Gdańskim 03.05.2013 r.Organizacja i udział w spotkaniu dyrektorów placówek oświatowych gminy Stegna oraz przedstawicieli Policji i innych instytucji wspierających pracę szkoły dot. Niepokojącego zachowania uczniów. 15.04.2013 r.Udział w sesji Rady Powiatu 18.03.2013 r.Udział w obchodach 40-lecia Gminy Stegna 04.01.2013 r.Udział w otwarciu mieszkań przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Gdańskim 18.12.2012 r.Udział w Powiatowej Wigilii przed Starostwem w Nowym dworze Gdańskim 14.12.2012 r.Spotkanie z sentorem Leszkiem Czarnobajem w  Nowym Dworze Gdańskim 11.12.2012 r. Udział w konsultacjach społecznych w sprawie wprowadzenia w życie ustawy śmieciowej- 11.12.2012 r. w  Urzędzie Gminy w Stegnie. Udział w spotkaniu roboczym w sprawie ustawy śmieciowej. 12.11.2012 r.Udział w mszy św. i uroczystości z okazji 65-lecia Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Nowym Dworze Gdańskim 10.11.2012 r.Udział w spotkaniu roboczym w sprawie ustawy śmieciowej. 17.10.2012 r. Udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza, Chmielno 12-13.10.2012 r. Udział w I Powiatowym Festiwalu Jesiennych Inspiracji w Chełmku-Osadzie 06.10.2012 r. Udział w zebraniu wiejskim sołectwa Stegna 05.10.2012r. Udział w spotkaniu z gestorami bazy turystycznej dotyczącym podsumowania sezonu letniego,  Rybina 03.10.2012 r.  Udział w spotkaniu roboczym Rady Gminy Stegna w sprawie Regulaminu utrzymania porządku i czystości 02.10.2012r. Udział w dożynkach powiatowych w Sztutowie 23.09.2012r. Udział w dożynkach gminnych w Rybinie 16.09.2012r. Udział w zebraniu wiejskim sołectwa Stegna 10.09.2012r. Udział w Amberfest w Janarnym (Rosja)17-18.08.2012r. Udział  na zaproszenie burmistrza Wielunia w Europejskich Dniach Bursztynu w Wieluniu 10-12.08.2012r. Udział w eliminacjach Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarnym (Rosja)22-24.06.2012 r. Udział w spotkaniu samorządowo-związkowym w ŻPH w Nowym Dworze Gdańskim 22.05.2012 r.  Udział w uroczystościach w muzeum Stutthof w Sztutowie 12.05.2012 r. Udział w uroczystości Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim 9.05.2012 r. Udział w mszy św. oraz spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w OSP Drewnica 03.05.2012 r. Udział w sesji Rady Powiatu 22.03.2012 r.  Udział w zebraniu wiejskim Sołectwa Stegna 21.03.2012 r. Udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów 16-17.03.2012 r. Udział w spotkaniu przygotowującym do sezonu letniego 2012, 14.03.2012r. w Rybinie. Organizacja i udział w szkoleniu Rady Gminy : Kompetencje Rady Gminy oraz prawidłowość zapisów w Statucie Gminy 15.11.2011 r. Udział w spotkaniu Stowarzyszenia LOT Jantarowe Wybrzeże 07.11.2011r. Udział w spotkaniu z zespołem redakcyjnym Radiowej Jedynki i udzielenie wywiadu. Udział w pracach zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 30.09.2011r. Udział w IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP 23.09.2011r. Udział w uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego w Centrum Sprzedaży Ryb w Krynicy Morskiej 22.09.2011r. Udział w uroczystym otwarciu oddziału Żuławskiego Banku Spółdzielczego w Stegnie 09.09. 2011 r. Udział w uroczystej mszy świętej oraz Dożynkach Gminnych 2011r.- 03. 09. 2011 r Udział w uroczystościach rocznicowych w Muzeum Stutthof w Sztutowie. 03.09.2011r. Udział w mszy świętej nowego proboszcza parafii w Stegnie księdza Pawła Drożdża. Udział w uroczystym otwarciu PGE Arena w Gdańsku na zaproszenie prezydenta Gdańska 14.08.2011r. Udział w Europejskim Święcie Bursztynu w Wieluniu 30-31.07.2011r. Udział w finałach Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarze 09-10.07.2011r. Udział w eliminacjach Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w Jantarny (Rosja) 24-25-26.06.2011r. Udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Gmin/Powiatów Województwa Pomorskiego 18-19.06.2011r. Udział w objeździe po terenie Gminy Stegna wraz z radnymi 20.05.2011r. Udział w spotkaniu w sprawie uzdrowiska zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Turystyczna Stegna 06.05.2011r. Udział w spotkaniu z gestorami bazy turystycznej gminy Stegna w O.W. Bałtyk. Udział w mszy świętej oraz uroczystym odsłonięciu pomnika Jana Pawła II z okazji nadania nazwy rondu w Stegnie im. Błogosławionego Jana Pawła II Udział w imprezie z okazji Dnia Kobiet w bibliotece publicznej w Stegnie- 08. 03. 2011r. Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie uzdrowiska 28.02.2011r. Udział jako jury w konkursie na specjały karnawałowe zorganizowanym przez GOK Stegna 23.02.2011r. Udział w zebraniu wiejskim wsi Stegna 18.01.2011, 28.04.2011 Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy- spotkania z mieszkańcami gminy Stegna - do 30.06.2011r. w każdy piątek od 14 do 16. - od 01.09.2011r. w każdy pierwszy piątek miesiąca od 14.30 do 15.30. Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia od stycznia 2011 do pażdziernika 2011. Udział w sesjach Rady Powiatu.Liczba wyświetleń: 966