Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Działalność Przewodniczącej Rady Gminy między sesjami. Drukuj Stworz PDF

UdziaÅ‚ w mszy Å›w. i rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Dworze GdaÅ„skim 03.05.2013 r.Organizacja i udziaÅ‚ w spotkaniu dyrektorów placówek oÅ›wiatowych gminy Stegna oraz przedstawicieli Policji i innych instytucji wspierajÄ…cych pracÄ™ szkoÅ‚y dot. NiepokojÄ…cego zachowania uczniów. 15.04.2013 r.UdziaÅ‚ w sesji Rady Powiatu 18.03.2013 r.UdziaÅ‚ w obchodach 40-lecia Gminy Stegna 04.01.2013 r.UdziaÅ‚ w otwarciu mieszkaÅ„ przez Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Nowym Dworze GdaÅ„skim 18.12.2012 r.UdziaÅ‚ w Powiatowej Wigilii przed Starostwem w Nowym dworze GdaÅ„skim 14.12.2012 r.Spotkanie z sentorem Leszkiem Czarnobajem w  Nowym Dworze GdaÅ„skim 11.12.2012 r. UdziaÅ‚ w konsultacjach spoÅ‚ecznych w sprawie wprowadzenia w życie ustawy Å›mieciowej- 11.12.2012 r. w  UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie. UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym w sprawie ustawy Å›mieciowej. 12.11.2012 r.UdziaÅ‚ w mszy Å›w. i uroczystoÅ›ci z okazji 65-lecia Å»uÅ‚awskiego Banku SpóÅ‚dzielczego w Nowym Dworze GdaÅ„skim 10.11.2012 r.UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym w sprawie ustawy Å›mieciowej. 17.10.2012 r. UdziaÅ‚ w Forum PrzewodniczÄ…cych Rad Gmin i Powiatów Pomorza, Chmielno 12-13.10.2012 r. UdziaÅ‚ w I Powiatowym Festiwalu Jesiennych Inspiracji w CheÅ‚mku-Osadzie 06.10.2012 r. UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim soÅ‚ectwa Stegna 05.10.2012r. UdziaÅ‚ w spotkaniu z gestorami bazy turystycznej dotyczÄ…cym podsumowania sezonu letniego,  Rybina 03.10.2012 r.  UdziaÅ‚ w spotkaniu roboczym Rady Gminy Stegna w sprawie Regulaminu utrzymania porzÄ…dku i czystoÅ›ci 02.10.2012r. UdziaÅ‚ w dożynkach powiatowych w Sztutowie 23.09.2012r. UdziaÅ‚ w dożynkach gminnych w Rybinie 16.09.2012r. UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim soÅ‚ectwa Stegna 10.09.2012r. UdziaÅ‚ w Amberfest w Janarnym (Rosja)17-18.08.2012r. UdziaÅ‚  na zaproszenie burmistrza Wielunia w Europejskich Dniach Bursztynu w Wieluniu 10-12.08.2012r. UdziaÅ‚ w eliminacjach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarnym (Rosja)22-24.06.2012 r. UdziaÅ‚ w spotkaniu samorzÄ…dowo-zwiÄ…zkowym w Å»PH w Nowym Dworze GdaÅ„skim 22.05.2012 r.  UdziaÅ‚ w uroczystoÅ›ciach w muzeum Stutthof w Sztutowie 12.05.2012 r. UdziaÅ‚ w uroczystoÅ›ci Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze GdaÅ„skim 9.05.2012 r. UdziaÅ‚ w mszy Å›w. oraz spotkaniu z okazji Dnia Strażaka w OSP Drewnica 03.05.2012 r. UdziaÅ‚ w sesji Rady Powiatu 22.03.2012 r.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim SoÅ‚ectwa Stegna 21.03.2012 r. UdziaÅ‚ w Forum PrzewodniczÄ…cych Rad Gmin i Powiatów 16-17.03.2012 r. UdziaÅ‚ w spotkaniu przygotowujÄ…cym do sezonu letniego 2012, 14.03.2012r. w Rybinie. Organizacja i udziaÅ‚ w szkoleniu Rady Gminy : Kompetencje Rady Gminy oraz prawidÅ‚owość zapisów w Statucie Gminy 15.11.2011 r. UdziaÅ‚ w spotkaniu Stowarzyszenia LOT Jantarowe Wybrzeże 07.11.2011r. UdziaÅ‚ w spotkaniu z zespoÅ‚em redakcyjnym Radiowej Jedynki i udzielenie wywiadu. UdziaÅ‚ w pracach zespoÅ‚u ds. zaopiniowania kandydatów na Å‚awników 30.09.2011r. UdziaÅ‚ w IV Zjeździe OddziaÅ‚u Powiatowego ZwiÄ…zku OSP 23.09.2011r. UdziaÅ‚ w uroczystoÅ›ciach wmurowania kamienia wÄ™gielnego w Centrum Sprzedaży Ryb w Krynicy Morskiej 22.09.2011r. UdziaÅ‚ w uroczystym otwarciu oddziaÅ‚u Å»uÅ‚awskiego Banku SpóÅ‚dzielczego w Stegnie 09.09. 2011 r. UdziaÅ‚ w uroczystej mszy Å›wiÄ™tej oraz Dożynkach Gminnych 2011r.- 03. 09. 2011 r UdziaÅ‚ w uroczystoÅ›ciach rocznicowych w Muzeum Stutthof w Sztutowie. 03.09.2011r. UdziaÅ‚ w mszy Å›wiÄ™tej nowego proboszcza parafii w Stegnie ksiÄ™dza PawÅ‚a Drożdża. UdziaÅ‚ w uroczystym otwarciu PGE Arena w GdaÅ„sku na zaproszenie prezydenta GdaÅ„ska 14.08.2011r. UdziaÅ‚ w Europejskim ÅšwiÄ™cie Bursztynu w Wieluniu 30-31.07.2011r. UdziaÅ‚ w finaÅ‚ach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarze 09-10.07.2011r. UdziaÅ‚ w eliminacjach Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu w Jantarny (Rosja) 24-25-26.06.2011r. UdziaÅ‚ w Zjeździe PrzewodniczÄ…cych Rad Gmin/Powiatów Województwa Pomorskiego 18-19.06.2011r. UdziaÅ‚ w objeździe po terenie Gminy Stegna wraz z radnymi 20.05.2011r. UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie uzdrowiska zorganizowanego z inicjatywy Stowarzyszenia Turystyczna Stegna 06.05.2011r. UdziaÅ‚ w spotkaniu z gestorami bazy turystycznej gminy Stegna w O.W. BaÅ‚tyk. UdziaÅ‚ w mszy Å›wiÄ™tej oraz uroczystym odsÅ‚oniÄ™ciu pomnika Jana PawÅ‚a II z okazji nadania nazwy rondu w Stegnie im. BÅ‚ogosÅ‚awionego Jana PawÅ‚a II UdziaÅ‚ w imprezie z okazji Dnia Kobiet w bibliotece publicznej w Stegnie- 08. 03. 2011r. Organizacja spotkania informacyjnego w sprawie uzdrowiska 28.02.2011r. UdziaÅ‚ jako jury w konkursie na specjaÅ‚y karnawaÅ‚owe zorganizowanym przez GOK Stegna 23.02.2011r. UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim wsi Stegna 18.01.2011, 28.04.2011 Dyżury PrzewodniczÄ…cej Rady Gminy- spotkania z mieszkaÅ„cami gminy Stegna - do 30.06.2011r. w każdy piÄ…tek od 14 do 16. - od 01.09.2011r. w każdy pierwszy piÄ…tek miesiÄ…ca od 14.30 do 15.30. CzÅ‚onek Powiatowej Rady Zatrudnienia od stycznia 2011 do pażdziernika 2011. UdziaÅ‚ w sesjach Rady Powiatu.Liczba wyświetleń: 989