Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 27 września 2012 r. do 30 października 2012 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Udział w zebraniu wiejskim w Junoszynie
  3. Udział w zebraniu wiejskim w Drewnicy
  4. Udział w zebraniu wiejskim w Stegnie
  5. Organizacja badań mammograficznych przez mammobus dla mieszkanek gminy
  6. Spotkanie ze służbami w/s podsumowania sezonu letniego
  7. Udział w przetargach na budowę kanalizacji w miejscowościach Nowotna, Popowo wraz z kolektorem przesyłowym do Stegny oraz na remont budynku komunalnego w Wiśniówce,
  8. Udział w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.
  9. Udział w spotkaniach z Paniami Dyrektorkami szkół w naszej Gminie,

10.  Udział w odbiorach prac termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych,

11.  Udział w spotkaniu z branżą turystyczną poświęconemu podsumowaniu sezonu turystycznego,

12.  Udział w konferencji w Tczewie dot. realizacji regionalnego systemu gospodarki odpadami,

13.  Udział w spotkaniu z Prezesem PKS Elbląg dot. dowozów dzieci do szkół,

14.  Udział w spotkaniu z przedstawicielami ORLEN-u dot. stacji benzynowej w Stegnie, uzupełniając powiedziała, że w momencie gdy uchwalany był plan zagospodarowania przestrzennego Stegna-Centrum przedstawiciele ORLEN-u nie złożyli do niego żadnych wniosków, obecnie po spotkaniu złożyli wnioski do zmian tego planu, natomiast zgodnie z rozporządzeniem do końca 2012 r. stacje benzynowe, które nie spełniają warunków unijnych muszą zostać zlikwidowane. Obecnie ORLEN jest dopiero na etapie zlecenia przygotowania dokumentacji na przebudowę tej stacji.

15.  Udział w uroczystościach Dnia Nauczyciela i pasowaniu pierwszoklasistów we wszystkich szkołach w naszej gminie,

16.  Spotkanie z przedstawicielami ZUOS Tczew dot. punktu selektywnej zbiórki na terenie stacji przeładunkowej odpadów w Stegnie,

17.  Udział w obchodach 50- lecia WOPR (Gratulacje dla Pana Romana Chmielowskiego za otrzymanie złotego medalu Prezydenta RP)

18.  Udział w obchodach Światowego Dnia Turystyki (wyróżnienia z rąk Marszałka skierowano dla Pana Jarosława Sołoducha i Pana Michała Stech)

19.  Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu przedstawicieli Banku Spółdzielczego – pożegnanie Pana Prezesa Michała Pietrucina

20.  Udział w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej w Dworku

21.  Udział w Walnym Zebraniu LOT

22.  Udział w festynie w Chełmku Osadzie

23.  Udział w konferencji dotyczącej oświaty w Urzędzie Marszałkowskim

24.  Udział w spotkaniu Klubu samorządowca akcji ”Masz głos, masz wybór” w Senacie RP

25.  Spotkanie z Oddziałami Gminnymi OSP

26.  Udział w konferencji na temat strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa na lata 2014- 2020 w Urzędzie Marszałkowskim

27.  Udział w Zarządzie LOT

28.  Udział w „ Akademii wójta” w Płocku prowadzonej przez Fundację Wspomagania Wsi

29.  Udział w Sesji Rady Powiatu

Liczba wyświetleń: 849