Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 30 października 2012 r. do 29 listopada 2012 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Spotkanie z przedstawicielami Lasów PaÅ„stwowych, hodowcami koni, przedstawicielami branży turystycznej, soÅ‚tysami i radnymi w sprawie wyznaczenia tras konnych
 3. Spotkanie w Agencji NieruchomoÅ›ci Rolnej w sprawie remontu w WiÅ›niówce
 4. Udział w spotkaniach Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
 5. Udział w uroczystym apelu z okazji Święta Niepodległości w Szkole w Stegnie
 6. UdziaÅ‚ w 65 rocznicy powstania Å»uÅ‚awskiego Banku SpóÅ‚dzielczego
 7. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami wszystkich szkóÅ‚
 8. Udział w spotkaniu dotyczącym systemu wczesnego powiadamiania i alarmowania ludności przed zagrożeniami w Pruszczu Gdańskim
 9. UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu czÅ‚onków GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego
 10. UdziaÅ‚ w spotkaniu z radnymi w sprawie tzw. „Ustawy Å›mieciowej”
 11. Udział w spotkaniu z radą sołecką Jantaru
 12. Udział w Forum Pomorskiej Edukacji w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku
 13. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej
 14. Udział w kongresie obywatelskim w Warszawie
 15. Udział w konferencji prasowej o udziale kobiet w samorządzie
 16. Udział w spotkaniu roboczym z okazji 40 - lecia gminy
 17. Udział w spotkaniu z okazji Dnia Sponsora w Szkole w Stegnie
 18. UdziaÅ‚ w obchodach 20 – lecia Domu Pomocy SpoÅ‚ecznej w Stegnie
 19. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia
 20. Udział w konferencji Zarządzanie Metropoliami XXI wieku w Gdańsku
 21. Udział w spotkaniu w sprawie Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 22. Spotkanie w Agencji Nieruchomości Rolnych w/s kanalizacji w Wybicku
 23. Spotkanie z Burmistrzem Krynicy Morskiej i Wójtem Sztutowa w/s Å›cieżek rowerowych
 24. Spotkanie w Powiatowej Straży Pożarnej w/s planowanych ćwiczeń ratownictwa drogowego
 25. UdziaÅ‚ w radach budowy,  dot. kanalizacji sanitarnej PrzemysÅ‚aw, Å»uÅ‚awki, Drewnica.
 26. UdziaÅ‚ w spotkaniu w UrzÄ™dzie Gminy  Sztutowo w/s wspólnego projektu ze Å›rodków transgranicznych
 27. UdziaÅ‚ w spotkaniu w GdaÅ„skim Obszarze Metropolitalnym dot. wspólnych zamówieÅ„ publicznych
 28. Udział w spotkaniu dotyczącym propagowania na terenie gminy Stegna nart biegowych
 29. Udział w ćwiczeniach z ratownictwa drogowego
 30. Udział w spotkaniu Pętli Żuławskiej
 31. Udział w spotkaniu w Izbach Rolniczych dot. uzgodnień planu zagospodarowania Stegny
 32. UdziaÅ‚ w Konferencji w ramach wspólnego projektu Transgranicznego.
Liczba wyświetleń: 859