Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 29 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Spotkanie w/s gazów Å‚upkowych

3. Spotkanie Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej

4. Udział w Konferencji dotyczącej perspektyw programowania na lata 2014- 2020 w Urzędzie Marszałkowskim

5. Udział w radach budowy, dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.

6. Udział w odbiorach prac kanalizacyjnych w Chełmku Osadzie

7. UdziaÅ‚ w odbiorach prac przy remoncie budynku komunalnego w WiÅ›niówce

8. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w/s przejęcia przez Gminę majątku Agencji

9. Udział w spotkaniu z Europosłem J.Kozłowskim dotyczące programowania 2014-2020

10. UdziaÅ‚ w konsultacjach z mieszkaÅ„cami dot. nowego systemu odbierania odpadów.

11. Spotkanie w Ryjewie z przedstawicielami innych gmin w sprawie realizacji wspólnych projektów w 2013 roku dotyczÄ…cych wykluczenia cyfrowego

12. Spotkanie z urbanistami w sprawie planu zagospodarowania Drewnicy

13. UdziaÅ‚ w konferencji „Pomorskie – dobry kurs na edukacje”. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. (Patrycja Masternak – gimnazjalistka ze szkoÅ‚y w Stegnie)

14. UdziaÅ‚ w spotkaniu radnych, dyrektorów jednostek podlegÅ‚ych, kierowników referatów UG w sprawie budżetu Gminy Stegna

15. Udział w podsumowaniu kursu kulinarnego w Stobcu

16. Udział w podsumowaniu projektu edukacyjnego w szkole w Drewnicy

17. Spotkanie w sprawie projektów uchwaÅ‚ tzw. „Å›mieciowych” z soÅ‚tysami

18. Udział w projekcie "Nie ma świąt bez ryby" w Rybinie zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką. Gościem specjalnym był Pan Robert Sowa

19. UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie opracowania projektów planów Natura 2000

20. UdziaÅ‚ w spotkaniu czÅ‚onków Lokalnej Grupy Rybackiej

21. UdziaÅ‚ w choince dla dzieci w GOK finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych

22. UdziaÅ‚ w spotkaniach dotyczÄ…cych przygotowaÅ„ do obchodów 40- lecia Gminy Stegna

23. Udział w spotkaniu opłatkowym w Mikoszewie zorganizowanym przez Klub Kobiet oraz społeczność gimnazjalną

24. Udział w Jasełkach w Szkole w Drewnicy

25.UdziaÅ‚ w konferencji podsumowujÄ…cej projekt „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego”

26. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

27. UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚

28. UdziaÅ‚ w spotkaniu wigilijnym w Banku SpóÅ‚dzielczym w Stegnie

29. UdziaÅ‚ w spotkaniu wigilijnym spóÅ‚ki „Mierzeja”

30. Udział w Jasełkach w Szkole w Jantarze

31. Udział w Jasełkach w Szkole w Tujsku

32. Udział w pogrzebie Pana Bolesława Kleina

33. UdziaÅ‚ w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWÅ»

Liczba wyświetleń: 866