Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 29 listopada 2012 r. do 28 grudnia 2012 r. Drukuj Stworz PDF

1. Codzienne spotkania z mieszkańcami

2. Spotkanie w/s gazów łupkowych

3. Spotkanie Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej

4. Udział w Konferencji dotyczącej perspektyw programowania na lata 2014- 2020 w Urzędzie Marszałkowskim

5. Udział w radach budowy, dot. kanalizacji sanitarnej Przemysław, Żuławki, Drewnica.

6. Udział w odbiorach prac kanalizacyjnych w Chełmku Osadzie

7. Udział w odbiorach prac przy remoncie budynku komunalnego w Wiśniówce

8. Spotkanie z przedstawicielami Agencji Nieruchomości Rolnych w/s przejęcia przez Gminę majątku Agencji

9. Udział w spotkaniu z Europosłem J.Kozłowskim dotyczące programowania 2014-2020

10. Udział w konsultacjach z mieszkańcami dot. nowego systemu odbierania odpadów.

11. Spotkanie w Ryjewie z przedstawicielami innych gmin w sprawie realizacji wspólnych projektów w 2013 roku dotyczących wykluczenia cyfrowego

12. Spotkanie z urbanistami w sprawie planu zagospodarowania Drewnicy

13. Udział w konferencji „Pomorskie – dobry kurs na edukacje”. Program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego. (Patrycja Masternak – gimnazjalistka ze szkoły w Stegnie)

14. Udział w spotkaniu radnych, dyrektorów jednostek podległych, kierowników referatów UG w sprawie budżetu Gminy Stegna

15. Udział w podsumowaniu kursu kulinarnego w Stobcu

16. Udział w podsumowaniu projektu edukacyjnego w szkole w Drewnicy

17. Spotkanie w sprawie projektów uchwał tzw. „śmieciowych” z sołtysami

18. Udział w projekcie "Nie ma świąt bez ryby" w Rybinie zorganizowane przez Lokalną Grupę Rybacką. Gościem specjalnym był Pan Robert Sowa

19. Udział w spotkaniu w sprawie opracowania projektów planów Natura 2000

20. Udział w spotkaniu członków Lokalnej Grupy Rybackiej

21. Udział w choince dla dzieci w GOK finansowanej w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22. Udział w spotkaniach dotyczących przygotowań do obchodów 40- lecia Gminy Stegna

23. Udział w spotkaniu opłatkowym w Mikoszewie zorganizowanym przez Klub Kobiet oraz społeczność gimnazjalną

24. Udział w Jasełkach w Szkole w Drewnicy

25.Udział w konferencji podsumowującej projekt „Zintegrowany system informacji turystycznej województwa pomorskiego”

26. Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia

27. Udział w spotkaniu z dyrektorami szkół

28. Udział w spotkaniu wigilijnym w Banku Spółdzielczym w Stegnie

29. Udział w spotkaniu wigilijnym spółki „Mierzeja”

30. Udział w Jasełkach w Szkole w Jantarze

31. Udział w Jasełkach w Szkole w Tujsku

32. Udział w pogrzebie Pana Bolesława Kleina

33. Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWŻ

Liczba wyświetleń: 813