Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 31 stycznia 2013 r. do 14 marca 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. udział w Walnym Zebraniu OSP w Stegnie
 3. udział w obchodach 5 lecia klubu PTTK Szuwarek z Nowego Dworu Gd.
 4. udział w spotkaniu z prezesem koła wędkarskiego Stegny
 5. udział w spotkaniu z kierownikiem Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana w sprawie nadania nazw jezioru w Mikoszewie i Jantarze
 6. udziaÅ‚ w spotkaniu KoÅ‚a Emerytów ze Stegny
 7. udziaÅ‚ w spotkaniu z przedstawicielami internetowej Telewizji PóÅ‚noc
 8. udział w Walnym Zebraniu OSP Drewnica
 9. udziaÅ‚ w konferencji „Wzorcowy System Regionalny Monitoringu JakoÅ›ci UsÅ‚ug Publicznych i JakoÅ›ci Å»ycia”
 10. udziaÅ‚ w spotkaniu a temat możliwoÅ›ci gazyfikacji Mierzei WiÅ›lanej  z dyrektorem oddziaÅ‚u gazownictwa w GdaÅ„sku oraz wÅ‚odarzami powiatu nowodworskiego
 11. udział w spotkaniu na temat możliwości finansowych programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020
 12. udziaÅ‚ w zajÄ™ciach feryjnych w Mikoszewie. PodziÄ™kowanie za zorganizowanie ciekawych zajęć dla dzieci przez Stowarzyszenie „Aktywni Razem” z Mikoszewa, Parafii Mikoszewo oraz Pani Dyrektorce Gimnazjum w Mikoszewie. PodziÄ™kowanie dla dyrektorek pozostaÅ‚ych szkóÅ‚ za wÅ‚Ä…czenie siÄ™ i zachÄ™cenie uczniów do  nauki jazdy na nartach biegowych. 
 13. 13.  PodziÄ™kowanie Pani Dyrektorce szkoÅ‚y w Stegnie za zorganizowanie ciekawych zajęć feryjnych.
 14. UdziaÅ‚ w obchodach 40-lecia Gminy Stegna w Mikoszewie. PodziÄ™kowanie za zaangażowanie Pani Dyrektorce Katarzynie Janowskiej oraz lokalnej spoÅ‚ecznoÅ›ci i Stowarzyszeniu „Aktywni Razem”
 15. udziaÅ‚ w spotkaniu z wÅ‚odarzami gmin Mierzei WiÅ›lanej oraz Panem Maciejem OrÅ‚osiem z Teleexpresu na temat możliwoÅ›ci wspólnej promocji w TV
 16. udział w spotkaniu zespołu ds. gospodarki komunalnej Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
 17. udział w Walnym Zebraniu OSP w Bronowie
 18. udział w Zarządzie Pomorskiej Organizacji Turystycznej w Gdańsku
 19. udział w zebraniu wiejskim w Mikoszewie
 20. udział w spotkaniu na temat funduszy EFS
 21. udział w zebraniu wiejskim w Jantarze
 22. udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Panią Joanną Berdzik w Gdańsku
 23. udział w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie w sprawie funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej
 24. udziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorkami wszystkich szkóÅ‚ Gminy Stegna
 25. udział w spotkaniu z burmistrzem Nowego Dworu Gd. W sprawie ścieżki rowerowej
 26. udział w rocznej naradzie podsumowującej działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
 27. UdziaÅ‚ w spotkaniu z radnymi i mieszkaÅ„cami w sprawie „Å›mieci”
 28. udziaÅ‚ w konferencji z zakresu finansów publicznych w GdaÅ„sku
 29. udział w spotkaniu z właścicielami działek w Jantarze na temat budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej
 30. udział w spotkaniu na temat funkcjonowania kolejki wąskotorowej
 31. udziaÅ‚ w podsumowaniu projektu „Nowoczesny Patriotyzm” w PaÅ‚acu Prezydenckim w Warszawie
 32. udział w spotkaniu z Wojewodą Pomorskim dotyczące wyłączenia sygnału analogowego telewizji na części woj. pomorskiego
 33. udział w spotkaniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 34. udziaÅ‚ w spotkaniu komisji ds. administracji i finansów GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego dotyczÄ…ce m in wspólnych zamówieÅ„ publicznych na rok 2014
 35. udział w radach budowy kanalizacji
 36. rozpoczęcie prac budowy kanalizacji do Nowotnej
Liczba wyświetleń: 858