Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 14 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie z Wojewodą Pomorskim dotyczące wyłączenia sygnału analogowego telewizji na części terenu województwa pomorskiego.
  3. Udział w Gminnym Turnieju Pożarniczym w Zespole Szkół w Stegnie
  4. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej „Brać Mierzei Wiślanej”
  5. Udział w zebraniu Wiejskim w Żuławkach
  6. Udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej w Błotniku
  7. Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim,
  8. Udział w spotkaniu z projektantami Planu Zagospodarowania wsi Drewnica i Stegna Centrum,
  9. Udział w egzaminach 6-klasistów w Tujsku

10.  Spotkanie z przedstawicielem Energii Oświetlenie w/s nowych punktów świetlnych w Stegnie i Drewnicy,

11.  Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w/s stanu dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu,

12.  Udział w Komisji przetargowej na dzierżawę parkingów w Jantarze i Stegnie,

13.  Udział w zebraniu wiejskim w Drewnicy, Rybinie, Stegnie, Junoszynie, Świerznicy, Chełmku Osadzie, Żuławkach, Przemysławiu, Stobcu, Tujsku, Bronowie

14.  Udział w spotkaniu Rady Metropolitarnej dotyczące nowego okresu projektowania 2014-2020,

15.  Udział w Walnym Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Morskich w Elblągu,

16.  Udział w Komisjach Rady

17.  Udział w przekazaniu placu budowy przystani żeglarskiej w Rybinie.

18.  Udział w Walnym Zgromadzeniu Centralnego Wodociągu Żuławskiego w Nowym Dworze Gdańskim,

19.  Udział w zebraniu wiejskim w Junoszynie,

20.  Udział w egzaminie gimnazjalnym w Mikoszewie,

21.  Udział w Walnym Zebraniu Związku Gmin Pomorskich

22.  Udział w konferencji zorganizowanej przez posła Jerzego Kozdronia i senatora Leszka Czarnobaja na temat funduszy 2014-2020

23.  Spotkanie z sołtysami naszej gminy

24.  Udział w spotkaniu z Dyrektor Departamentu Turystyki Woj. Pomorskiego Panią Martą Chełkowską

25.  Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej

26.  Udział w spotkaniu w starostwie w sprawie kolejki wąskotorowej

27.  Udział w spotkaniu z Prezydentem Gdańska Panem Pawłem Adamowiczem

28.  Udział w warsztatach „Kobiece inspiracje” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

29.  Udział reprezentacji Gminy Stegna w powiatowych  rozgrywkach piłki siatkowej w Kmiecinie

30.  Udział w spotkaniu Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej

31.  Udział w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Nowym Dworze Gdańskim

32.  Udział w spotkaniu Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego w Malborku

33.  Podpisanie umowy z wykonawcą na budowę  przystani śródlądowej w Rybinie 

34.  Udział w otwartym mitingu alkoholowym

35.  Udział w posiedzeniu Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego w zakresie kultury

36.  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji strategii wodno-kanalizacyjnej gmin i powiatów GOM

37.  Udział w targach turystycznych w Gdańsku

38.  Podpisanie umowy na dzierżawę plaż w Stegnie i Jantarze na okres 4 lat

39.  Udział w spotkaniu w sprawie zachowań młodzieży gminy Stegna z instytucjami współpracującymi w sprawach edukacyjno-wychowawczych zorganizowanym z inicjatywy Przewodniczącej Rady

40.  Podpisanie aneksu umowy na dofinansowanie inwestycji w Jantarze

41.  Podpisanie aktu notarialnego na przekazanie mieszkań od ANR zgodnie z podjętą uchwałą, dot. mieszkań w Nowotnej i Bronowie

42.  Udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i nauczycielami w sprawie dopełniania etatów w szkołach

43.  Udział w spotkaniu Zarządu LOT

44.  Udział w konferencji prasowej w Warszawie w sprawie Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu

45.  Udział w Zgromadzeniu Wspólników spółki Mierzeja

46.  Spotkanie w szkole w Tujsku w sprawie przygotowań do obchodów 40-lecia Gminy Stegna

47.  Udział w konferencji w Urzędzie Marszałkowskim „Dobrze inwestuj w dobro. Nowe horyzonty zarządzania finansami na rzecz dobra wspólnego ”

48.  Udział w spotkaniu na temat projektu partnerskiego Kampania Promocyjna Żuław w Nowym Dworze Gdańskim

Liczba wyświetleń: 967