Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 14 marca 2013 r. do 25 kwietnia 2013 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Spotkanie z WojewodÄ… Pomorskim dotyczÄ…ce wyÅ‚Ä…czenia sygnaÅ‚u analogowego telewizji na części terenu województwa pomorskiego.
  3. UdziaÅ‚ w Gminnym Turnieju Pożarniczym w Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie
  4. UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej „Brać Mierzei WiÅ›lanej”
  5. Udział w zebraniu Wiejskim w Żuławkach
  6. Udział w spotkaniu Komitetu Sterującego Pętli Żuławskiej w Błotniku
  7. Udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim,
  8. Udział w spotkaniu z projektantami Planu Zagospodarowania wsi Drewnica i Stegna Centrum,
  9. UdziaÅ‚ w egzaminach 6-klasistów w Tujsku

10.  Spotkanie z przedstawicielem Energii OÅ›wietlenie w/s nowych punktów Å›wietlnych w Stegnie i Drewnicy,

11.  Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze GdaÅ„skim w/s stanu dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu,

12.  UdziaÅ‚ w Komisji przetargowej na dzierżawÄ™ parkingów w Jantarze i Stegnie,

13.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Drewnicy, Rybinie, Stegnie, Junoszynie, Åšwierznicy, CheÅ‚mku Osadzie, Å»uÅ‚awkach, PrzemysÅ‚awiu, Stobcu, Tujsku, Bronowie

14.  UdziaÅ‚ w spotkaniu Rady Metropolitarnej dotyczÄ…ce nowego okresu projektowania 2014-2020,

15.  UdziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu ZwiÄ…zku Miast i Gmin Morskich w ElblÄ…gu,

16.  UdziaÅ‚ w Komisjach Rady

17.  UdziaÅ‚ w przekazaniu placu budowy przystani żeglarskiej w Rybinie.

18.  UdziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu Centralnego WodociÄ…gu Å»uÅ‚awskiego w Nowym Dworze GdaÅ„skim,

19.  UdziaÅ‚ w zebraniu wiejskim w Junoszynie,

20.  UdziaÅ‚ w egzaminie gimnazjalnym w Mikoszewie,

21.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu ZwiÄ…zku Gmin Pomorskich

22.  UdziaÅ‚ w konferencji zorganizowanej przez posÅ‚a Jerzego Kozdronia i senatora Leszka Czarnobaja na temat funduszy 2014-2020

23.  Spotkanie z soÅ‚tysami naszej gminy

24.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Dyrektor Departamentu Turystyki Woj. Pomorskiego PaniÄ… MartÄ… CheÅ‚kowskÄ…

25.  UdziaÅ‚ w Walnym Zebraniu Lokalnej Organizacji Turystycznej

26.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w starostwie w sprawie kolejki wÄ…skotorowej

27.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z Prezydentem GdaÅ„ska Panem PawÅ‚em Adamowiczem

28.  UdziaÅ‚ w warsztatach „Kobiece inspiracje” Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci

29.  UdziaÅ‚ reprezentacji Gminy Stegna w powiatowych  rozgrywkach piÅ‚ki siatkowej w Kmiecinie

30.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du Lokalnej Organizacji Turystycznej

31.  UdziaÅ‚ w Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Nowym Dworze GdaÅ„skim

32.  UdziaÅ‚ w spotkaniu GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego w Malborku

33.  Podpisanie umowy z wykonawcÄ… na budowÄ™  przystani Å›ródlÄ…dowej w Rybinie 

34.  UdziaÅ‚ w otwartym mitingu alkoholowym

35.  UdziaÅ‚ w posiedzeniu GdaÅ„skiego Obszaru Metropolitarnego w zakresie kultury

36.  Podpisanie listu intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji strategii wodno-kanalizacyjnej gmin i powiatów GOM

37.  UdziaÅ‚ w targach turystycznych w GdaÅ„sku

38.  Podpisanie umowy na dzierżawÄ™ plaż w Stegnie i Jantarze na okres 4 lat

39.  UdziaÅ‚ w spotkaniu w sprawie zachowaÅ„ mÅ‚odzieży gminy Stegna z instytucjami wspóÅ‚pracujÄ…cymi w sprawach edukacyjno-wychowawczych zorganizowanym z inicjatywy PrzewodniczÄ…cej Rady

40.  Podpisanie aneksu umowy na dofinansowanie inwestycji w Jantarze

41.  Podpisanie aktu notarialnego na przekazanie mieszkaÅ„ od ANR zgodnie z podjÄ™tÄ… uchwaÅ‚Ä…, dot. mieszkaÅ„ w Nowotnej i Bronowie

42.  UdziaÅ‚ w spotkaniu z dyrektorami szkóÅ‚ i nauczycielami w sprawie dopeÅ‚niania etatów w szkoÅ‚ach

43.  UdziaÅ‚ w spotkaniu ZarzÄ…du LOT

44.  UdziaÅ‚ w konferencji prasowej w Warszawie w sprawie Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu

45.  UdziaÅ‚ w Zgromadzeniu Wspólników spóÅ‚ki Mierzeja

46.  Spotkanie w szkole w Tujsku w sprawie przygotowaÅ„ do obchodów 40-lecia Gminy Stegna

47.  UdziaÅ‚ w konferencji w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim „Dobrze inwestuj w dobro. Nowe horyzonty zarzÄ…dzania finansami na rzecz dobra wspólnego ”

48.  UdziaÅ‚ w spotkaniu na temat projektu partnerskiego Kampania Promocyjna Å»uÅ‚aw w Nowym Dworze GdaÅ„skim

Liczba wyświetleń: 1003