Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

OGŁOSZENIE Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo, Zwracam się z uprzejmą prośbą o dystrybucję poniższej wiadomości wśród firm, które znajdują się na terenie objętym zasięgiem Państwa działania. W związku z informacją o możliwości uruchomienia przez Ministerstwo Gospodarki dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców chcących wziąć udział w branżowym programie promocji branży polskich specjalności żywnościowych (w ramach poddziałania 6.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) MG zwróciło się do ARR z prośba o rozpoznanie zainteresowania udziałem w projekcie. Mając na uwadze powyższe zwracam się z prośbą o udzielenie informacji nt. Państwa ewentualnego zainteresowania złożeniem przedmiotowego wniosku, a także szacunkowej kwoty, o jaką zamierzają się Państwo ubiegać. Branżowy program promocji branży polskich specjalności żywnościowych obejmuje okres od 14 maja 2012 roku do 31 maja 2015 roku. Działania promujące organizowane w ramach programu realizowane są na terenie krajów: Rosja, Niemcy, Chiny, Francja, Ukraina oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie. Uczestnikami Branżowego Programu Promocji mogą być przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich podstawowa działalność gospodarcza jest zgodna z następującymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007: - 10.11.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, - 10.12.Z – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, - 10.13.Z – Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, - 10.32.Z – Produkcja soków z owoców i warzyw, - 10.39.Z – Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, - 10.51.Z – Przetwórstwo mleka i wyrób serów, - 10.61.Z – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, - 10.71.Z – Produkcja pieczywa, świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, - 10.72.Z – Produkcja wyrobów ciastkarskich, - 10.73.Z – Produkcja makaronów, - 10.82.Z – Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych, - 10.83.Z – Przetwórstwo herbaty i kawy, - 11.01.Z – Produkcja wódek, - 11.03.Z – Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, - 11.04.Z – Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych, - 11.05.Z – Produkcja piwa. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowanych związanych z udziałem maksymalnie dwóch (2) przedstawicieli jednej (1) firmy w działaniach promujących wskazanych w komponencie A (wykaz działań w załączeniu). Dofinansowanie udzielane jest w ramach pomocy de minimis, której wartość w przeciągu ostatnich 3 lat podatkowych nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro (włączając kwotę wnioskowaną w ramach projektu). Szczegółowe informacje nt. branżowego programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych można znaleźć na stronie ARR w zakładce Branżowy Program Promocji: http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1914&Itemid=74 Natomiast ogólne zasady Poddziałania 6.5.2. POIG „Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji” znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+652

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik WYKAZ 2013-05-14 11:27:30 Suchewicz Ewa
Liczba wyświetleń: 1123